„Przez sport po zdrowie” - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

„Przez sport po zdrowie”

Projekty
INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
„Przez sport po zdrowie”
   Innowacja pedagogiczna polega na organizowaniu zajęć sportowych dla uczniów zainteresowanych pozalekcyjnymi formami aktywności fizycznej. Godziny te zostaną przeznaczone na rozwój sprawności, dbanie o kondycję oraz na naukę i doskonalenie umiejętności gry w piłkę siatkową i tenisa stołowego. Ponadto w zakres zajęć włączono fitness, lekkoatletykę, zajęcia z rekreacyjnej jazdy rowerem, a także prelekcje poświęcone edukacji zdrowotnej. Realizując dodatkowe godziny zajęć, uczniowie nie tylko nabywają nowe umiejętności, lecz mają również możliwość wykorzystania ich podczas turniejów, pokazów, rozgrywek i zawodów sportowych, dzięki czemu mają świadomość, że ich ćwiczenia mają określony cel i sens. Dzięki zajęciom dodatkowym chcemy podnieść poziom sportowy młodzieży oraz pokazać jej, jak w ciekawy i pożyteczny sposób można spędzać wolny czas. Godziny prowadzone w ramach innowacji mają również na celu integrację uczniów, wszczepienie im zasad fair play oraz pokazanie, że z aktywności fizycznej można czerpać wiele radości i satysfakcji.
W ramach innowacji proponowane będą także spotkania w dni wolne od zajęć edukacyjnych, co pozwoli wykształcić wśród naszych wychowanków potrzebę działania z własnej woli oraz obudzi potrzebę świadomego i samodzielnego korzystania z dobrodziejstw, jakie niesie sport. Najlepsi uczniowie reprezentować będą szkołę w turniejach i zawodach, promując wizerunek sportowy naszej szkoły.

Osoby wdrażające innowację:
Agata Marek-Szafrańska, Jolanta Sumara-Warchoł – nauczyciele wychowania fizycznego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego