Projekt edukacyjny "Lepsza Szkoła" - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekt edukacyjny "Lepsza Szkoła"

Projekty
 Bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu organizowanego przez Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne pod nazwą „Lepsza Szkoła”. Projekt obejmował będzie uczniów klas pierwszych oraz uczniów klas czwartych i siódmych z matematyki i historii.
   Program do klasy pierwszej „To już wiem!„ pozwoli trafnie zdiagnozować możliwości uczniów na początku nauki i obserwować ich postępy w trakcie roku szkolnego. Do tego będą służyć karty diagnostyczne, karty obserwacyjne oraz indywidualizowane raporty. Te ostatnie pozwolą na porównanie wyników klasy i każdego ucznia z osiągnięciami uczniów z całej Polski i będą świetnym materiałem do pokazania rodzicom, jak sobie radzą ich dzieci.
  Program do matematyki „Sesje z plusem” i do historii „Nowy wielki egzamin” – to wygodne i praktyczne narzędzia do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki i historii oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.
 Sesje zapewnią kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego