Plan pracy - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Plan pracy

Wolontariat
PLAN DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA DZIAŁAJĄCEGO PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W RZEZAWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły i w środowisku lokalnym (gmina Rzezawa) – Edyta Lesiewicz, Katarzyna Szczupak, Beata Waśniowska.
2. Spotkanie organizacyjne z chętnymi uczniami i zapoznanie ich z ideą wolontariatu - Edyta Lesiewicz, Katarzyna Szczupak, Beata Waśniowska.
3. Opracowanie planu pracy wolontariatu na podstawie analizy potrzeb szkoły
i środowiska - Edyta Lesiewicz, Katarzyna Szczupak, Beata Waśniowska.
4. Praca wolontariacka, monitorowanie i wspieranie wolontariuszy - Edyta Lesiewicz, Katarzyna Szczupak, Beata Waśniowska.
5. Świetlica szkolna (grupa I zabawy, grupa II pomoc w nauce) – (systematyczna, codzienna pomoc wolontariuszy we wskazanych grupach, przygotowanie do gminnego konkursu „Farmer”) - Edyta Lesiewicz, Beata Waśniowska.
6. Udział w ogólnopolskiej akcji „Kredkobranie” oraz zorganizowanie zbiórki na terenie szkoły - Edyta Lesiewicz, Katarzyna Szczupak, Beata Waśniowska..
7. „Fun English” – lekcje j. angielskiego w świetlicy szkolnej (1 godzina tygodniowo) - Edyta Lesiewicz.
8. „Roztańczone przerwy” – 1 przerwa w miesiącu (przygotowanie przez wolontariuszy muzyki i układu oraz poprowadzenie zabawy podczas przerwy) Katarzyna Szczupak, Beata Waśniowska..
9. „Poranki z bajką” (1 godzina tygodniowo – nauczyciele, wolontariusze czytają teksty dzieciom, promocja czytelnictwa oraz organizacja czasu wolnego przed lekcjami) - Edyta Lesiewicz.
10. „Pogotowie lekturkowe” - (1 godzina tygodniowo – nauczyciele, wolontariusze czytają teksty uczniom) - Edyta Lesiewicz, Beata Waśniowska, bibliotekarze.
11. Szkolne Pogotowie Naukowe – pomoc w nauce rówieśnikom (wg potrzeb) - Katarzyna Szczupak (I – III), Beata Waśniowska (IV – VIII).
12. Ogólnopolska akcja „Bandaże” - Edyta Lesiewicz, Katarzyna Szczupak, Beata Waśniowska.
13. Ogólnopolska akcja „BohaterON” – przygotowanie i rozesłanie kartek z życzeniami kombatantom wojennym - Edyta Lesiewicz, Katarzyna Szczupak, Beata Waśniowska, Jolanta Ważny.
14. „Noc bibliotek” – pomoc przy organizacji imprezy przygotowanej przez szkolną Bibliotekę.
15. Porządkowanie i opieka nad opuszczonymi grobami – akcja „Pamiętamy” - Edyta Lesiewicz, Katarzyna Szczupak, Beata Waśniowska.
16. Zorganizowanie akcji „Karmik dla skrzydlatych przyjaciół” – przygotowanie przez wolontariuszy karmiku oraz opieka nad zwierzętami podczas okresu jesienno – zimowego Edyta Lesiewicz, Katarzyna Szczupak, Beata Waśniowska.
17. Wykonanie i wysłanie kartek świątecznych podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Bochni, Rodakom zamieszkałym na Ukrainie) - Edyta Lesiewicz (świetlica), Katarzyna Szczupak (I – III), Beata Waśniowska (IV – VIII).
18. Udział w organizacji ogólnopolskiej akcji „Paczka na gwiazdkę” – finał akcji w Bochnia „Galeria Rondo” (kwestowanie, sprzedaż gadżetów z logo akcji) - Edyta Lesiewicz, Katarzyna Szczupak, Beata Waśniowska.
19. Zorganizowanie Obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – 5.12.2019 - Edyta Lesiewicz, Katarzyna Szczupak, Beata Waśniowska.
20. Współorganizowanie z GOPS „Wigilii dla samotnych w Rzezawie” - Edyta Lesiewicz, Katarzyna Szczupak, Beata Waśniowska.
21. Zorganizowanie i poprowadzenie zabaw ruchowych z okazji „Dnia dziecka” podczas „Gminnego festynu rodzinnego” w Rzezawie - Edyta Lesiewicz, Katarzyna Szczupak, Beata Waśniowska.
22. Wspieranie gminnego Klubu Seniora podczas jego działalności.
23. Wspieranie Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła Caritas
24. Protokołowanie spotkań.
25. Przygotowanie artykułów na stronę internetową Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie - Edyta Lesiewicz, Katarzyna Szczupak, Beata Waśniowska.
26. „Nagradzanie” wolontariuszy – wręczenie podczas uroczystej „Gali Super Szóstek 2019” podziękowań wolontariuszom, rodzicom oraz partnerom Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego przy Publicznym Gimnazjum w Rzezawie.

opracowały: Beata Waśniowska, Edyta Lesiewicz, Katarzyna Szczupak

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego