Szachy – pasja bez granic - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Szachy – pasja bez granic

Projekty
INNOWACJA PEDAGOGICZNA
programowo-metodyczna
Szachy – pasja bez granic
  Fenomen szachowy wszech czasów, jedna z największych indywidualności w historii szachów, Paul Morphy, powiedział: „Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni.” Słowa te chyba najlepiej przekonują, iż warto propagować królewską grę już od najmłodszych lat.
  Na naukę szachów nie jest jednak nigdy za późno. Wieloletnia współpraca z małopolską kadrą wojewódzką szachistów, działalność w UKS MAGNUS, a także refleksja wynikająca z decyzji Parlamentu Europejskiego z roku 2012 w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” to czynniki, które zainspirowały nauczycielkę naszej szkoły Zofię Łęczek do „zarażenia” szachami również gimnazjalistów, tym bardziej, że wielu z nich otarło się o tą dyscypliną w środowisku domowym lub w szkole w klasach początkowych.
  Celem innowacji nie jest wyszkolenie zawodników, bo to zadanie klubu sportowego, lecz poprzez różnorodne formy pokazanie zalet tej gry, by uczynić ją alternatywną formą spędzania wolnego czasu, integrowania środowiska szkolnego, a także wspomagania rozwoju intelektualnego, w której to sferze szachy odgrywają ogromną rolę.
  Innowacja „Szachy – pasja bez granic” jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie gimnazjalistów grą w szachy, którą propaguje i wdraża w ramach swojej działalności klub UKS MAGNUS w szkole podstawowej, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wszystkich etapów edukacyjnych.
   Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz pracy z dziećmi i młodzieżą, również w ich wolnym czasie (wakacje, ferie) nauczycielka zauważyła, że bardzo potrzeba im ukierunkowania, zachęty, podpowiedzi oraz systematycznego wsparcia w rozwijaniu ich życiowych pasji . Gdy otrzymają takie wsparcie odkrywają nowe możliwości, rezygnują lub w znacznym stopniu ograniczają korzystanie z „destruktorów”, jakimi są nadużywane lub niewłaściwie wykorzystywane telefony komórkowe, komputery itp.
  O celowości wdrożenia innowacji przekonało również uzasadnienie Parlamentu Europejskiego wprowadzającego szachy do edukacji szkolnej. Stwierdzono w nim, że „szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (...), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji”.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego