Psycholog - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Psycholog

Psycholog mgr Agnieszka Szydłowska 
( pokój nr 60, II piętro)

zaprasza w godzinach:

poniedziałek:   10.30 – 14.30
wtorek:            8.00 - 12.00
Środa:            11.30 – 14.30
czwartek:        9.00 -13.00

Telefon kontaktowy:  579470947 

_________________________________________________

Konsultacje z psychologiem szkolnym w trakcie trwania nauki zdalnej
W trakcie trwania nauki zdalnej uczniowie oraz rodzice mogą kontaktować się z psychologiem szkolnym za pośrednictwem platformy G-suite na Classroom lub mailowo/telefonicznie. Konsultacje za pośrednictwem Classroom możliwe po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę. Każda klasa ma założoną do tego celu grupę, do której uczniowie otrzymali mailowe zaproszenia, o wyznaczonej godzinie będzie można wziąć udział w spotkaniu za jej pośrednictwem.

Godziny pracy psychologa podane są na stronie szkoły, w zakładce „psycholog”. Bardzo proszę by na rozmowy indywidualne umawiać się mailowo (agnieszkaszydlowska@psprzezawa.pl).

_________________________________________________

Jak wspierać dziecko w trakcie epidemii koronawirusa?
     Mimo, iż od rozpoczęcia epidemii minęło już sporo czasu, nadal ciężko jest nam przyzwyczaić się do nowych warunków, w których przyszło nam żyć. Lęk o przyszłość, o naszych bliskich i o własne zdrowie nie towarzyszy jedynie dorosłym, ale również dzieciom. Czasami ciężko jest znaleźć właściwe słowa, gdy z ust dzieci padają trudne pytania. Najważniejsze by dać im prawo do odczuwania wszystkich uczuć, nawet tych „negatywnych”, nie zaprzeczajmy tym emocjom. Nazywajmy też ich uczucia, by ułatwić im zrozumienie tego co dzieje się z nimi dzieje. Zamiast mówić „nie ma się czego bać”, powiedzmy „to zrozumiałe, że się boisz, każdy czasami odczuwa strach, to nic złego”. Umiejętność rozpoznawania własnych emocji jest niezwykle ważna, uczmy tego nasze dzieci. Jednocześnie stwórzmy im przestrzeń do rozmowy, zapewnijmy o tym, że jesteśmy dla nich dostępni.
    Dzieci mają swój własny sposób radzenia z trudnymi emocjami, przepracowywania ich, jest to ZABAWA. Zabawy pełnią niezwykle ważną rolę w rozwoju dzieci, nie tylko umożliwiają rozładowanie nadmiaru energii ale są też sposobem wyrażania tego, co dzieci czują w sposób pośredni. Czasami dzieci nie potrafią opowiedzieć tego, co je martwi, ale obserwacja tego, jak się bawią może dostarczyć mnóstwa cennych informacji na ten temat. Jeśli dzieci bawią się w uciekanie przed koronawirusem, wypędzanie go, tworzą z nim rysunki, pozwólmy im na to. Można do tych zabaw się również przyłączyć. Razem stworzyć rysunek lub rzeźbę koronawirusa, która pozwoli dzieciom zobrazować coś czego nie rozumieją, da im konkret zamiast pustego słowa.
   Poniżej pozostawiam linki do niezwykle wartościowych artykułów na temat tego, jak wspierać dzieci w trakcie pandemii koronawirusa (mój własny również częściowo bazował na ich treści). Pierwszy dotyczy rozmów z młodszymi dziećmi, drugi z nastolatkami.


_________________________________________________

   W związku z aktualną sytuacją Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Bochni chcąc wesprzeć Państwa przygotowała zbiór ważnych informacji, zarówno dotyczących wsparcia emocjonalnego jak
i zdalnego nauczania, które pomogą odnaleźć się w aktualnej sytuacji i wpłyną na lepszą adaptacje zarówno psychiczną jak i edukacyjną podczas pobytu w domu.
Jednocześnie Poradnia informuje, że służy Państwu wsparciem w obecnej sytuacji w ograniczonym zakresie, natomiast możecie liczyć, iż w sytuacjach kryzysowych pomoc psychologiczna będzie udzielana w formie konsultacji telefonicznej, drogą e – mail, oraz przez media społecznościowe. Zobacz wiecej....
  _________________________________________________
Formy pomocy na terenie powiatu bocheńskiego

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna im. Stefana Szumana w Bochni

Żaby skorzystać z usług poradni nie jest wymagane skierowanie.
Poradnia oferuje następujące formy wsparcia:
 • badania psychologiczne dzieci i młodzieży w wieku od 0 – do ukończenia szkoły
 • diagnoza poziomu rozwoju intelektualnego i emocjonalnego oraz diagnoza psychologiczna młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, adaptacyjnymi (również u dzieci niesłyszących, i słabo słyszących, niewidzących i słabo widzących , dzieci autystycznych)
 • diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się
 • diagnoza logopedyczna dzieci oraz indywidualna terapia logopedyczna
 • Zespół Orzekający działający w poradni wydaje następujące orzeczenia:
o potrzebie kształcenia specjalnego
o potrzebie nauczania indywidualnego
o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
o opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • terapia psychologiczna indywidualna lub grupowa dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi lub zaburzeniami zachowania w tym dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz z trudnościami w koncentracji, zahamowanych emocjonalnie, dzieci autystycznych
 • -pomoc dzieciom zdolnym w rozwijaniu umiejętności i uzdolnień, indywidualne oraz grupowe poradnictwo i doradztwo zawodowe, również dla uczniów z problemami zawodowymi
 • udzielanie porad wychowawczych, wsparcie rodziców i opiekunów w trudnym procesie wychowania i edukacji dzieci, wskazówek do pracy z dzieckiem w domu
 • możliwość udziału w programie profilaktycznym „Szkoła dla Rodziców”

Strona internetowa poradni:
 _________________________________________________
Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

   Placówka powstała w ramach wprowadzanego obecnie nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i stanowi pierwszy z trzech poziomów systemu. Główne założenie reformy jest takie, żeby dzieci mogły liczyć na wsparcie psychologiczne we własnym środowisku, jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, a dzięki temu jak najrzadziej trafiały do szpitali psychiatrycznych.
  Ośrodek realizuje świadczenia ambulatoryjne dla pacjentów borykających się z zaburzeniami nie wymagającymi interwencji lekarza psychiatry. W ramach swojej działalności oferuje kompleksową diagnozę psychologiczną, psychoterapię (indywidualną, grupową oraz rodzinną), a także pomoc terapeuty środowiskowego, którego zadaniem będzie koordynacja różnorodnych oddziaływań wobec dziecka.
Porady świadczone są bezpłatnie, w ramach kontraktu w Narodowym Funduszem Zdrowia.
Do poradni nie jest potrzebne skierowanie.
Placówka przyjmuje pacjentów do 21 roku życia. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 509 804 190 lub drogą mailową pod adresem: ppd.bochnia@gmail.com.

 _________________________________________________
Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ "SANUS"

Poradnia oferuje:
 • porady psychologiczne
 • psychoterapię
 • badania neurologiczne (w tym EEG)
 • konsultacje z psychiatrą dziecięcym
Do psychiatry dziecięcego (dorosłych również) nie jest potrzebne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu (lekarza „rodzinnego”).
Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 20:00.
 _________________________________________________
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni

Ośrodek jest czynny całodobowo. Oferuje specjalistyczną pomoc psychologiczną i prawną w sytuacji kryzysu. Kadrę ośrodka stanowią : psycholodzy, prawnicy, pedagodzy, terapeuci.
Wszelkie porady są udzielane bezpłatnie. Nie potrzeba żadnego skierowania ani innych dokumentów.
Zgłaszające się osoby mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.
Oferta OIK
 • Interwencja kryzysowa
 • Pomoc psychologiczna
 • Porady prawne
 • Grupy
o Psychoedukacyjna dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie
o Psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy
o Wsparcia dla osób doświadczających przemocy
o Edukacyjno – motywacyjna dla osób uzależnionych oczekujących na leczenie
o Korekcyjno – edukacyjna dla sprawców przemocy
o Dla kandydatów do pieczy zastępczej
 • Mieszkania chronione
 • Działania profilaktyczno – szkoleniowe

Kontakt :
Bochnia ul. Karolina 14D
Kontakt telefoniczny : 14 611 28 92
  _________________________________________________
_________________________________________________________
CZYM SIĘ RÓŻNIĄ
PSYCHOLOG
 • Ukończył 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia.
 • Dokonuje diagnozy psychologicznej, przeprowadza testy psychologiczne, np.: inteligencji, osobowości, itp.
 • Udziela pomocy psychologicznej (konsultacje, porady psychologiczne, interwencja kryzysowa, psychoedukacja).PSYCHOTERAPEUTA
 • Ukończył studia na kierunku psychologia lub pokrewnym, następnie uczestniczył w szkoleniu psychoterapeutycznym (zazwyczaj 4-5 letnim).
 • Przeszedł własną psychoterapię.
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową lub rodzin.
 • Stale konsultuje się z bardziej doświadczonym psychoterapeutą.
PSYCHIATRA
 • Lekarz, ukończył medycynę, a następnie uzyskał specjalizację z zakresu psychiatrii.
 • Może wystawić receptę na leki, zwolnienie lekarskie, a także skierowanie do szpitala jeśli stan i sytuacja pacjenta tego wymagają.
 • By zapisać się do psychiatry na NFZ nie potrzeba skierowania.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego