Nauczyciele - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nauczyciele

Szkoła

   

ks. Piotr Dymiński          -  religia
Marta Batko                       -  religia, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 
Bernadetta Berowska       -  urlop zdrowotny 
Adam Cichoń                    -  historia, biblioteka
Zofia Fortuna                    -  język polski, historia
Daniel Hebda                    -  świetlica
Bernadetta Kania              -  matematyka, świetlica
Anna Koczanowska        -  biologia
Agata Lekka                      -  edukacja wczesnoszkolna, świetlica
Paweł Lekki                      -  muzyka
Edyta Lesiewicz               -   język polski, zajęcia logopedyczne, świetlica
Anna Leśniak                    -  edukacja wczesnoszkolna, doradztwo 
                                                 zawodowe
Zofia Łęczek                      -  język polski
Alicja Machaj                     -  edukacja wczesnoszkolna
Agata Marek- Szafrańska - wychowanie fizyczne, 
                                                 edukacja dla bezpieczeństwa
Lucyna Ojczyk                  -  geografia
Marta Pilch                        -  przyroda, chemia
Iwona Rogowska             -  edukacja wczesnoszkolna
Janusz Rysak                    -  wiedza o społeczeństwie, 
                                               wychowanie do życia w rodzinie
Małgorzata Smoleń         -  plastyka, technika, wychowanie fizyczne,
                                                świetlica

Agnieszka Stachoń          -  matematyka, informatyka
Jolanta Sulma                   -  fizyka, informatyka, świetlica
Jolanta Sumara-Warchoł - wychowanie fizyczneedukacja plastyczna, 
                                                 świetlica                                     
Marta Sutkowska              -  edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Szczupak        -  edukacja wczesnoszkolna
Agnieszka Szydłowska     - psycholog
Wojciech Tabor                 -  wychowanie fizyczne, informatyka, świetlica
Beata Waśniowska            - język polski, nauczyciel współorganizujący
                                                kształcenie 
ucznia niepełnosprawnego, zajęcia
                                                korekcyjno - kompensacyjne, wolontariat
Magdalena Waśniowska -  język niemiecki, edukacja plastyczna
Jolanta Ważny                   -  matematyka, świetlica
Ewa Wojtaszek                 -  język angielski
Elżbieta Zięba                  -  język angielski 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego