KAMPANIA SPOŁECZNA ,, NO PROMIL- NO PROBLEM'' - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

KAMPANIA SPOŁECZNA ,, NO PROMIL- NO PROBLEM''

Projekty
    W roku szkolnym 2019/20 nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy do kampanii społecznej ,, NO PROMIL- NO PROBLEM".
   Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania pijanego kierowcy. W związku z tym koordynator akcji pani Małgorzata Smoleń przygotowała harmonogram działań związanych z realizacją XII edycji w/w kampanii:
  • Przygotowanie na terenie szkoły tablicy tematycznej z informacją o kampanii
  • Udział uczniów w ogólnopolskim konkursie plastyczno- literackim NO PROMIL-NO PROBLEM
  • Przeprowadzenie lekcji wychowawczych nt. celów kampanii w oparciu o przekazane scenariusze
  • Pisanie listów do kierowców z prośbą o trzeźwość
  • Udział uczniów w inicjatywie obywatelskiej zorganizowanej przez naszą szkołę we współpracy z Komendą Policji: kontrola trzeźwości kierowców
  • Udział w zajęciach pomocy przedmedycznej dla klas IV-VIII oraz obejrzenie filmu ,, Szkoła ratowników"

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego