''Gmina Rzezawa widziana oczami Małego Artysty" - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

''Gmina Rzezawa widziana oczami Małego Artysty"

Wydarzenia > Rok szkolny 2018/2019
   29 maja 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie odbyło się uroczyste podsumowanie innowacji pedagogicznej ,, Gmina Rzezawa widziana oczami Małego Artysty", którego pomysłodawcą i autorką była nauczycielka plastyki p. Małgorzata Smoleń. W realizację innowacji włączyli się też inni nauczyciele.
   Tak jak i w roku ubiegłym, tak i teraz Wójt Gminy Rzezawa p. Mariusz Palej zapewnił środki na zakup materiałów plastycznych oraz nagród w konkursie plastycznym w/w innowacji.
  Głównym celem projektu było zainteresowanie uczniów historią , zabytkami oraz walorami przyrodniczymi gminy Rzezawa. Innowacja skierowana była do uczniów klas IV-VIII. Uczniowie przygotowali prace plastyczne, których tematem były zabytki, obiekty architektoniczne oraz ciekawe miejsca w naszej gminie. Klasy szóste wykonały przepiękne albumy,, Moja Mała Ojczyzna- Gmina Rzezawa" .
  Na uroczystość podsumowania zaproszono przedstawicieli władz lokalnych, z którymi współpracuje szkoła: Wójta Gminy Rzezawa pana Mariusza Paleja, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej panią Martę Wiater, St. inspektor ds. BHP i ochrony PPOŻ - panią Beatę Tybik, Sołtysa wsi Rzezawa - pana Roberta Świercza, Dyrektora Publicznego Przedszkola w Rzezawie pana Kingę Pilch- Rudnik, Pielęgniarkę szkolną i poetkę panią Stanisławę Nawrocką, emerytowaną Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie panią Grażynę Boryńską -Golonkę, Pasjonata historii Gminy Rzezawa pana Tadeusza Zuzię, Radną wsi Rzezawa panią Monikę Gorczycę.
   Na uroczystość uczniowie wraz z opiekunem panią Małgorzatą Smoleń oraz nauczycielami: panią Beatą Waśniowską, panią Edytą Lesiewicz, panem Pawłem Lekkim przygotowali inscenizację związaną z ,, Gminą Rzezawa- Naszą Małą Ojczyzną". Zaprezentowano taniec ludowy- krakowiak w wykonaniu klasy II pod kierunkiem pani Bernadetty Berowskiej. Przygotowano wernisaż prac plastycznych, na których widniały zabytki, chaty i zabudowania, budynki użyteczności publicznej oraz krajobrazy Gminy Rzezawa. Stworzono fotoksiążkę, która pokazuje jak wyglądała Gmina Rzezawa dawniej, a jak dziś.
  Na koniec została wyświetlona prezentacja multimedialna ,, Gmina Rzezawa widziana oczami Małego Artysty".
   Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w realizacji tego projektu.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego