Rok szkolny 2017/2018 - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rok szkolny 2017/2018

Osiągnięcia > Osiągnięcia szkoły
OSIĄGNIĘCIA
Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie

W ROKU SZKOLNYM 2017/18

1. Osiągane wyniki dydaktyczne (min. ze sprawdzianu, egzaminu)
1) Szkoła osiągnęła dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego, szczególnie z historii i WOS oraz z przedmiotów przyrodniczych. Wystąpiły duże dysproporcje między oddziałami. Wyniki klasy 3 B gimnazjalnej przewyższały znacznie średnie wyniki innych szkół w województwie, powiecie i gminie. (szczegóły w załączniku nr 1.
2) 18 % uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem.
3) 3 uczniów otrzymało stypendia wójta, 11 stypendia motywacyjne, w tym 9 za osiągnięcia naukowe i 2 za osiągnięcia sportowe.
2. Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Praca szkoły była monitorowana drogą elektroniczną na platformie SEO między innymi z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Sukcesy uczniów w konkursach, akcjach, kampaniach na szczeblu gminnym, rejonowym, wojewódzkim, centralnym, międzynarodowym (zajęte miejsca, na jakim szczeblu).
Konkursy z wiedzy naukowej:
• I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Postaw na Słońce" (2 uczniów);
• Finaliści europejskiego Konkursu "Astrop Pi-Miska Laboratorium Kosmiczne";
• II miejsce w gminnym konkursie języka angielskiego;
• IV miejsce w gminnym konkursie „Parki Narodowe w Polsce”;
• II miejsce w międzygimnazjalnym konkursie biologicznym " Nie bądź bierny - naucz się pomagać";
• I miejsce w gminnym konkursie wiedzy pożarniczej;
Konkursy artystyczne:
• finalistka małopolskiego konkursu kaligraficznego "O złote pióro"
• I i II miejsce oraz cztery wyróżnienia w konkursie powiatowym "Strofy o mojej Ziemi";
• III miejsce i wyróżnienie w konkursach recytatorskich szczebla powiatowego;
• II miejsce w powiatowym konkursie piosenki obcojęzycznej "Lingua et musica"
• I miejsce w gminnym "Konkursie poezji patriotycznej";
• Wyróżnienia (2) w gminnym konkursie muzycznym
• II miejsce w konkursie wiedzy o regionie;
• II miejsce w międzyszkolnym konkursie informatycznym
Konkursy plastyczne:
• Ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma” etap szkolny (do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 6 osób, rozstrzygnięcie jesienią)
• Wojewódzki konkurs plastyczny “Z Jackiem Kaczmarskim o historii Polski” - praca wystawiona na wystawie pokonkursowej.
• Powiatowy konkurs plastyczny "Światło i mrok"(wyróżnienie);
• Powiatowy Konkurs Plastyczny "Szopka Bożonarodzeniowa"," Ozdoba Choinkowa" (2 wyróżnienia);
• Gminny konkurs plastyczny ,,Wiosna wokół nas" (II miejsce w kategorii młodszej i II miejsce w kategorii młodszej oraz wyróżnienie);
• Gminny konkurs plastyczny "Uczestniczę w ruchu drogowym - Jestem trzeźwy" (II miejsce);
• Gminny konkurs plastyczny "Nie bądź ofiarą (2 wyróżnienia)
Zawody sportowe:
Gimnazjada:
Jesienne Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt i Chłopców:
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - chłopcy
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - dziewczęta
• III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - chłopcy
Halowa Piłka Nożna Dziewcząt :
• II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - chłopcy
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - dziewczęta
Siatkówka Chłopców i Dziewcząt:
• III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - chłopcy
Indywidualny Tenis Stołowy Dziewcząt:
• II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - dziewczęta
• III miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - dziewczęta
• I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - dziewczęta
• II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - dziewczęta
Drużynowy Tenis Stołowy Dziewcząt
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - dziewczęta
• I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - dziewczęta
• II miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - dziewczęta
Indywidualny Tenis Stołowy Chłopców
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - chłopcy
• I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - chłopcy
• III miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - chłopcy
Drużynowy Tenis Stołowy Chłopców
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - chłopcy
• II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej -chłopcy
• III miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - chłopcy
Drużynowe Biegi Przełajowe Dziewcząt i Chłopców
• I miejsce w Gminnych Igrzyska Młodzieży Szkolnej - chłopcy
• II miejsce w Gminnych Igrzyska Młodzieży Szkolnej - dziewczęta
• IV miejsce w Powiatowych Igrzyska Młodzieży Szkolnej - chłopcy
Drużynowa Szkolna Liga LA Dziewcząt i Chłopców
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - chłopcy
• II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - dziewczęta
• III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - chłopcy
Drużynowe Szachy Dziewcząt i Chłopców
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - Szachy
• I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - Szachy
Olimpiada Sportowa o Puchar Wójta
• I miejsce w Gminnej Olimpiadzie Sportowej o Puchar Wójta - Gimnazjum
Powiatowe , Gminne Zawody Sportowe - Igrzyska Dzieci :
Drużynowe Szachy Dziewcząt i Chłopców
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Dzieci drużynowo
• I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci
• III miejsce drużynowo w rozgrywkach "Wiejskie potyczki przy szachownicy" (pod patronatem MEN);
Olimpiada Sportowa o Puchar Wójta
• III miejsce w II Gminnej Olimpiadzie Sportowej o Puchar Wójta - klasy VI
• II miejsce II Gminnej Olimpiadzie Sportowej o Puchar Wójta - klasy VII ,klasy I
• I miejsce II Gminnej Olimpiadzie Sportowej o Puchar Wójta - klasy IV
Tenis stołowy
• II miejsce w Gminnych Igrzyskach Dzieci - drużyny dziewcząt
• II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci - drużyny dziewcząt
• II miejsce w Gminnych Igrzyskach Dzieci - drużyny chłopców
• III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci - drużyny chłopców
Czwórbój la
• I miejsce w Gminnych Igrzyskach Dzieci - drużyna chłopców
4. Konkursy o zasięgu szkolnym, gminnym, powiatowym itp. organizowane przez szkołę, przedszkole.
• Etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Języka angielskiego i Małopolskiego Konkursu geograficznego;
• Powiatowy konkurs poetycki " Strofy o mojej ziemi";
• Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów kl. III;
• Gminny Konkurs Języka Angielskiego;
• Gminny Konkurs Geograficzny
Zorganizowane turnieje i zawody sportowe:
• Powiatowe Finały IMSz w siatkówce dziewcząt i chłopców,
• Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w:
  1.  halowej pn chłopców,
  2. tenisie stołowym ind. dziewcząt i chłopców,
  3. tenisie stołowym dr. dziewcząt i chłopców,
  4. szachach,
  5. siatkówce dziewcząt i chłopców
• Warsztaty Gliniane przeprowadzone przez p. Magdalenę Michalczyk z Pracowni Ceramicznej ‘’Madziejka” (anioły)
• Szkolne Konkursy Plastyczne:
  1. Portret Świętej Jadwigi
  2. Kartka Walentynowa
Konkursy wewnątrzszkolne:
• Szkolny Konkurs na plakat przeciw agresji;
• Maraton całoroczny : czytelniczy, szachowy, tenisa stołowego;
• współzawodnictwo klas o „Puchar Dyrektora Szkoły za Wyniki w Nauce”- tytuł „Super klasy”;
• współzawodnictwo klas w zbiórce charytatywnej nakrętek;
• rywalizacja indywidualna o tytuł „Sportowca roku”;
• rywalizacja indywidualna o pierwszeństwo w zbiórce makulatury dla uczniów klas ;
• szkolny etap Małopolskiego Konkursu Humanistycznego, Małopolskiego Konkursu Matematycznego, Przyrodniczego, Małopolskiego Konkursu Biblijnego, Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego,
• dla klas gimnazjalnych: szkolny etap Małopolskiego Konkursu: Biologicznego, Geograficznego, Historycznego, Matematycznego, Języka angielskiego, Języka polskiego, Informatycznego
• organizacja szkolnych etapów konkursów i turniejów gminnych w sporcie;
• organizacja szkolnych etapów konkursów gminnych: czytelniczego, recytatorskiego, ortograficznego kl. IV – VI, ortograficznego kl. III, plastycznych, BRD, pożarniczego, wiedzy o regionie, języka angielskiego;
• Szkolny Etap Konkursu BRD
• konkurs ,, Moja Szopka dla Dzieciątka Jezus''
• Konkursy związane z realizacją projektu edukacyjnego o "Świętej Królowej Jadwidze":- Wiedzy o Patronie, Konkursy Plastyczne: na portret Królowej Jadwigi, strój i portret królowej Jadwigi, Konkurs poetycki - Strofy o św. Jadwidze, Konkurs na album/ folder o patronce szkoły, gry planszowe im komputerowe związane z postacią patronki.
5. Prowadzone eksperymenty i innowacje dydaktyczno- wychowawcze.
1) Innowacja pedagogiczna programowo-metodyczna „Szachy-pasja bez granic”
2) Innowacja dydaktyczno-wychowawcza ,,Ginące zawody i umiejętności. Ludzie, o których warto mówić"
3) Innowacja „Przez sport po zdrowie” (dla klas gimnazjalnych)
4) Projekt doradztwa zawodowego „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II”
5) „Program edukacyjny „Być jak Ignacy”
6) Ogólnopolski projekt edukacyjny „Lepsza szkoła”
7) Projekt edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo”
8) Projekt edukacyjny z okazji 15 lecia nadania imienia szkole.
6. Działania podejmowane przez szkołę nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W szkole zorganizowane są liczne zajęcia pozalekcyjne:
1) zajęcia wyrównawczo - dydaktyczne dla uczniów z problemami w nauce,
2) zajęcia kółek rozwijające zainteresowania oraz na podstawie zaleceń z Poradni PP zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone przez specjalistę.
3) Nauczyciele uwzględniają zalecenia Poradni w codziennej pracy z uczniami.
4) Zgodnie z zaleceniami Poradni jeden uczeń był objęty nauczaniem indywidualnym.
5) Wychowawcy koordynują udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
6) Szkoła współpracuje z Poradnią PP w Bochni., odbyły się konsultacje dla nauczycieli i rodziców.
7. Organizowanie imprez środowiskowych.
• Akademia z okazji 15 lecia nadania szkole imienia z udziałem zaproszonych gości: władz gminy, radych, ksiądza proboszcza, pracowników GZOSziP, emerytowanego dyrektora, rodziców
• Integracyjne spotkanie opłatkowe dla czynnych i emerytowanych nauczycieli i pracowników;
• Akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i 68 rocznicy wybuchu II wojny światowej;
• Jasełka i okolicznościowe przedstawienia z udziałem zaproszonych gości, mieszkańców wsi, rodziców.
• Akademia z okazji Święta Niepodległości;
• Akademia z okazji 3-go Maja;
• Inscenizacja z okazji zakończenia roku szkolnego;
• Inscenizacja „Powitanie wiosny”, "Obyczaje wielkanocne" z udziałem zaproszonych gości i dzieci z Publicznego Przedszkola w Rzezawie i Ochronki;
• „Sprzątanie świata”;
• zbiórka surowców wtórnych;
• udział w kampanii "Zbieraj baterie"
• działalność charytatywna w ramach Szkolnego Koła „Caritas”i szkolnego Wolontariatu
• warsztaty profilaktyczne dla uczniów połączone ze spektaklem teatralnym;
• "Program dla szkoły" -uczniowie klas I-V
• kiermasze świąteczne;
• akcja profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
• wystawy prac plastycznych uczniów w bibliotece gminnej i powiatowej;
• udział uczniów klas I w programie "Klub Bezpiecznego Puchatka" - uzyskanie certyfikatu
• udział uczniów w warsztatach "Uczymy ratować" z zakresu I pomocy przedmedycznej.
8. Współpraca ze środowiskiem i sojusznikami
• zorganizowanie opłatkowego (na terenie szkoły, przygotowanie jasełek).
• w szkole pełni dyżur psycholog i ma siedzibę Gminna Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
• w szkole odbyły się dwa szkolenia dla nauczycieli z terenu gminy Rzezawa organizowane przez szkołę;
• Urząd Gminy - program "Już pływam";
• UKS Magnus
• GCKCziS;
• GOPS - dożywianie;
• Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych;
• Policja - prelekcje nt cyberprzemocy;
• OSP;
• Poradnia PPP (konsultacje, dyżury, szkolenia)
• Publiczne Przedszkole w Rzezawie;
• Szkoły podstawowe w gminie;
• Parafia Świętej Trójcy w Rzezawie;
• Caritas Diecezji Tarnowskiej;
• Ochronka Sióstr Służebniczek
• Biblioteka Gminna w Rzezawie;
• Filia nr 3 Biblioteki Powiatowej i Miejskiej w Bochni;
• we współpracy z biblioteką gminną w Rzezawie - akcje czytelnicze z okazji tygodnia bibliotek;
• współpraca ze szpitalem Jana Pawła II w Krakowie
• współpraca z Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie, współorganizacja pikniku naukowego.
9. Współudział rodziców w realizacji remontów i utrzymania poprawnego stanu technicznego obiektu jak również wyposażenia pracowni i pomieszczeń szkolnych.
• zakupienie przez Radę Rodziców pomocy dydaktycznych - tablicy multimedialnej
• ufundowanie nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego;
• zakup kory i kwiatów na klomb;
• pomoc w dekoracji sal lekcyjnych;
• ufundowanie części nagród na szkolne i gminne konkursy.
• organizacja zabawy karnawałoweja dla rodziców i społeczności lokalnej
10. Estetyka i utrzymanie obiektu.
• bieżące naprawy i konserwacja;
• naprawa i malowanie ogrodzenia;
• remont siatek na boisku;
• wymiana blatów w ławkach szkolnych;
• malowanie korytarza w szkole;
• remont pokoju nauczycielskiego, korytarzy, gabinetów i sekretariatu;
• przystosowanie pomieszczenia na gabinet profilaktyki zdrowotnej.
11. Najważniejsze sukcesy szkoły, przedszkola w danym roku szkolnym.
(nie więcej niż trzy)
1) Dobra współpraca z Organem prowadzącym:
• przekazanie szkole (administrowanie i użytkowanie) placu zabaw.
• pozyskanie środków na remont i wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
• pozyskanie środków na program Aktywna tablica;
2) Sukcesy uczniów poświadczone przyznanymi stypendiami wójta i stypendiami motywacyjnymi;
3) Realizacja licznych projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych.
12. Najważniejsze problemy, z jakimi boryka się szkoła, przedszkole.
• Brak sprzętu multimedialnego w większości klas,
• Brak oświetlenia podwórka oraz brak lampy ulicznej oświetlającej parking, co ułatwia wandalom niszczenie mienia szkoły.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego