Samorząd Uczniowski - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Samorząd Uczniowski

Szkoła
Zarząd Samorządu Uczniowskiego
przewodniczący: Szymon Pałka – kl. VIIa
zastępca przewodniczącego: Hubert Legutko – kl. VIIIb
skarbnik: Karolina Kica – kl. VIIIa
sekretarz: Marcel Przepiórka – VIIIb
członkowie:
Daria Słonina – kl. IVb
Lena Waśniowska – kl. IVa
Gabriela Wacarz – kl. Va
Szymon Ważydrąg – kl. Vb
Miłosz Smoczkiewicz – kl. VI
William Kocot – kl. VIIa
Arkadiusz Zuzia – kl. VIIb
Otylia Waśniowska – kl. VIIIa
opiekun:
mgr Zofia Łęczek
________________________________________
Sekcje Samorządu Uczniowskiego
sekcja organizacyjna
Szymon Pałka, Karolina Kica, Marcel Przepiórka, Hubert Legutko
sekcja kulturalna
Hubert Legutko, Marcel Przepiórka, Lena Waśniowska, Szymon Ważydrąg
sekcja sportowa
Arkadiusz Zuzia, Miłosz Smoczkiewicz, William Kocot, Hubert Legutko, Marcel Przepiórka
sekcja charytatywna
Otylia Waśniowska, Karolina Kica, Gabriela Wacarz, Daria Słonina, Szymon Pała
_________________________________________
Pogotowie Naukowe
 język polski – Karolina Kica -  kl. 8a
j. angielski – Hubert Legutko – kl. 8b
matematyka – Mateusz Gawor – kl. 6
informatyka – Hubert Legutko – kl. 8b
fizyka – Marcel Przepiórka – kl. 8b
_________________________________________
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej
w Rzezawie
na rok 2020/2021
 
Cele  Samorządu Uczniowskiego:
  • Reprezentowanie ogółu uczniów.
  • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów
  • Wdrażanie do przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
  • Dbanie o estetykę najbliższego otoczenia – szkoły i miejscowości.
Zadania do wykonania...
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego