Podsumowanie kampanii No Promil- No problem - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Podsumowanie kampanii No Promil- No problem

Wydarzenia > Rok szkolny 2020/2021
     Nasza szkoła w roku szkolnym 2020/21 już po raz drugi przystąpiła do kampanii społecznej No Promil No Problem. Szkolnym koordynatorem akcji była p. M. Smoleń.
   Głównym jej celem było uświadomienie dzieciom i młodzieży, że na nieprawidłowe zachowania kierowców nie ma społecznej aprobaty i tolerancji. Podjęte działania miały skłonić naszych uczniów do przemyśleń związanych z odpowiedzialnością za siebie, ale też innych osób oraz wzbudzić w nich refleksję na temat tego, co w życiu ważne.
   Uczniowie naszej szkoły mieli w tym roku utrudnione zadanie w związku z pandemią koronawirusa. Mimo wszystko udało się zrealizować część zadań:
  • przygotowano na terenie szkoły tablicę tematyczną z informacją o kampanii,
  • przygotowano i wysłano prace plastyczne na konkurs NO PROMIL NO PROBLEM,
  • uczniowie samorządów klasowych wzięli udział w zajęciach warsztatowych dla liderów SU online, 
  • dyskutowano na lekcjach wychowawczych na temat szkodliwości picia alkoholu oraz skutków prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz środków psychoaktywnych,
  • w młodszych klasach słuchano bajek profilaktycznych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego