Szkolne dni "PRZECIW PRZEMOCY' - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkolne dni "PRZECIW PRZEMOCY'

Wydarzenia > Rok szkolny 2017/2018
  W tym roku wybraliśmy hasło przewodnie: „KULTURĄ I ŻYCZLIWOŚCIĄ ROZBRAJAJ AGRESJĘ”. Rozpoczęły się one w poniedziałek 5 marca i trwały do piątku 9 marca. W tym czasie odbyły się:
  • Konkurs indywidualny na krótki wiersz ( lub fraszkę).
  • Konkurs plastyczny dla klas na plakat.
  • Konkurs literacki dla klas na hasło.
  • Podczas lekcji wychowawczych uczniowie zapoznali się i omówili szczegółowo z wychowawcami klas propozycję Szkolnego Kodeksu Życzliwości, który został opracowany przez uczniów w poprzednich latach. 
  • Klasy I-III oglądały filmy edukacyjne związane z tematyką zapobiegania agresji, propagujące postawę życzliwości, poznawali zasady dobrego wychowania, wykonali prace plastyczne, które są zaprezentowane na korytarzu koło ich klas. Wszystkie klasy wykazały się dużym zaangażowaniem i jako nagrody otrzymały gry planszowe. Dla klas młodszych odbyty się osobne apele. 
W dniu 13 marca 2018r. odbyło się spotkanie podsumowujące, podczas którego zostały przedstawione wyniki wszystkich konkursów oraz wręczone nagrody laureatom.
Wyniki konkursu literackiego na wiersz
kategoria klas IV - VI:
• III miejsce: Otylia Waśniowska, klasa 5a
• II miejsce: Julia Czesak, klasa 6
• I miejsce: Emilka Franczyk, klasa 6
• Wyróżnienia: Dawid Baran, klasa 4b
Jagoda Kurek, klasa 4b
Maksymilian Lasoń, klasa 5b
Wioletta Grochola i Natalia Gierek, klasa 5b
kategoria klas VII- gimnazjum:
• III miejsce: Kinga Rysak, klasa 2c
• II miejsce: Faustyna Porębska, klasa 3a
Kamila Biernat, klasa 7a
• I miejsce: Natalia Pająk, klasa 2a
Wyniki konkursu plastycznego na plakat
kategoria klas IV - VI:
• III miejsce: Krzeczowska Martyna, Nikola Ćwikło, klasa 4b
• II miejsce: Wioletta Grochola, klasa 5b
• I miejsce: Emilka Franczyk, Ania Jarosz, klasa 6
• Wyróżnienia: Sylwia Mastaj, Maria Kłóś klasa 4b
Oliwia Gawor, klasa 4b
Michalina Cierniak, Goryczko Oliwia, klasa 4b
Baniak Natalia, Wolnik Dominika, klasa 6
Waśniowska Otylia, Natalia Starma, Eryk Szydłowski, klasa 5a
kategoria klas VII- gimnazjum:
• III miejsce: Marcelina Mikulska, klasa 7a
• II miejsce: Patrycja Stefanik, klasa 2a
• I miejsce: Karolina Sitko, klasa 3a
• Wyróżnienia: Wiktoria Izydorczyk, klasa 3b
Filip Waśniowski, klasa 2b
  W obu konkursach nagrody ufundowała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzezawie.
Konkurs dla klas na hasło:
Hasła konkursowe klas IV – VI:
• 4a: Stop przemocy - start radości!
• 4b: Miłe słowo, miły gest i przyjaźń z nami jest! 
        W dzień i w nocy mówimy NIE przemocy!
• 5a: Gdy chęć do bicia Cię ogarnie, pomyśli – zachowaj się kulturalnie!
• 5b: Wszyscy się lubimy i kolegów nie krzywdzimy!
• 6: Żyjmy razem w miłości, bez przemocy i złości!
Hasła konkursowe klas VII- gimnazjalne:
• 7a: Przemoc nie popłaca – przeciw Tobie się obraca!
• 7b: Kiedy przemocy jest mniej, ludziom żyje się lżej!
• 2A:Przemoc jest orężem ludzi słabych!
• 2B: Codziennie rano budzę się i przemocy mówię NIE!
• 2C: Nie bądź wrogi, bądź przyjazny – wtedy będziesz naprawdę ważny!
• 3A: Kiedy jesteś w opresji – nie działaj pod wpływem agresji!
• 3B: Bez nienawiści i bez złości bliżej jesteśmy doskonałości!
Zwyciężyły:
• W kategorii klas IV- VI zwyciężyło hasło klasy szóstej.
• W kategorii klas VII - gimnazjum wygrało hasło klasy trzeciej „b”.
Nagrodą były talony na „dzień bez pytania” dla zwycięskich klas.
    Organizatorami naszych „Przeciw Przemocy” był pedagog szkolny Anna Leśniak we współpracy z Samorządem Uczniowskim.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego