Patron - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Patron

SzkołaŚwięta Jadwiga Królowa
   (1374 -1399)
Jadwiga była córką Ludwika Andegawena, króla 'Węgier i Polski, wnuka Władysława Łokietka. Matka, Elżbieta Bośniaczka, pochodziła z dynastii Piastów. Miała dwie siostry: Marię i Katarzynę. Rodzice chcieli, aby wyszła za mąż za księcia Wilhelma Habsburga, następcę tronu austriackiego. Jako półroczne dziecko zastała zaręczona z czteroletnim Wilhelmem, a mając
4 lata poślubiła go. Według obowiązującego wówczas prawa taki ślub miał być odprawiony po ukończeniu przez Jadwigę 12 lat. Do tego jednak nie doszło. Po śmierci Ludwika panowie małopolscy sprawujący rządy w Polsce zażądali, aby Jadwiga przybyła
do Krakowa i objęła władzę w państwie. W ten sposób dziewięcioletnia księżniczka przyjechała do Polski i 16 października 1384 roku na Wawelu została koronowana na króla Polski. W jej imieniu rządy sprawowali dostojnicy z Małopolski. To oni znaleźli dla Jadwigi innego kandydata na męża — starszego o 23 lata władcę Litwy, księcia Jagiełłę. Jagiełło obiecał wcielić
do Polski całe państwo litewskie, odzyskać utracone przez Polskę ziemie
i ochrzcić się z całym narodem litewskim. Jadwiga dla dobra kraju i Kościoła zgodziła się poślubić poganina Jagiełłę, wyrzekając się tym samym ślubu
z księciem Wilhelmem, pomimo miłości, jaką go darzyła. 15 lutego 1386 roku Jagiełło przyjął chrzest, otrzymał imię Władysław, a trzy dni później ożenił się z królową Jadwigą. 4 marca został koronowany w Krakowie na króla Polski. 
22 czerwca 1399 roku Jadwiga urodziła córeczkę, której nadano imiona: Elżbieta, Bonifacja na cześć papieża Bonifacego IX, ojca chrzestnego. Niestety po trzech tygodniach dziecko zmarło. Wkrótce potem, 17 lipca 1399 roku w wieku 25 lat zmarła też królowa Jadwiga. Wraz z córeczką pochowano ją w Katedrze Wawelskiej przy wielkim ołtarzu. Od 1949 roku prochy jej spoczywają w sarkofagu.
      Jadwiga słynęła z wielkiej dobroci, serdeczności i mądrości. Z powodu pobożnego życia oraz chrystianizacji Litwy jeszcze za życia uchodziła 
za świętą.
      W1979 roku została ogłoszona błogosławioną, a w roku 1997 papież 
Jan Paweł II ją kanonizował.Kalendarium wydarzeń z życia królowej Jadwigi

    18.02.1374 - urodziła się Jadwiga, córka Ludwika Węgierskiego
             1378 - zaręczyny Jadwigi z Wilhelmem Habsburgiem
        1378-79 - pobyt Jadwigi na dworze wiedeńskim
11/12.09.1382 - umiera jej ojciec Ludwik, pozostawiając zapiski, w których   
                     postanowił, że Maria zostanie królową, Węgier, a Jadwiga    
                     królową Polski

    28.03.1383 - na zjeździe w Sieradzu panowie polscy wyrazili zgodę,
                        aby Jadwiga została królową Polski
     13.10.1384 - Jadwiga przybywa do Krakowa
       6.10.1384 - koronacja Jadwigi na króla Polski w katedrze wawelskiej;
                        aktu koronacji dokonuje arcybiskup gnieźnieński Bodzanta
     18.01.1385 - przybywa poselstwo litewskie z prośbą o rękę Jadwigi
                        dla  Jagiełły
    18.02.1386 - odbył się ślub Jadwigi z Jagiełłą
   02/03.1387 - Jadwiga wyprawia się na Ruś Halicką,, którą przyłącza
                       do Polski
      11.01.1397 - utworzyła na Akademii Krakowskiej — Wydział Teologiczny
              1397 - ufundowała w Pradze kolegium dla kształcenia księży
                       dla Litwy
              1397 - usiłuje rokować z Wielkim Mistrzem w sprawie odzyskania
                      Ziemi Dobrzyńskiej, udaje się jej odwrócić nadchodzącą wojnę
   22.06.1399 - urodziła córkę Elżbietę Bonifację ,która zmarła 13.07.1399
     17.07.1399 - umiera królowa Jadwiga. W swoim testamencie przeznacza
                      swoje kosztowności na odnowienie Akademii Krakowskiej
     26.07.1400 - dzięki hojności Jagiełły i zapisowi testamentowemu Jadwigi
                     odnowiono krakowską uczelnię

Kult Jadwigi

              1419 - sporządzono pierwszy protokół cudów zdziałanych za
                         przyczyną Jadwigi
              1426 - podjęto zbieranie materiałów do jej kanonizacji/sprawę
                       zaniedbano/
              1902 - Antoni Madeyski w Rzymie rzeźbi obecny sarkofag Jadwigi
                       wzorowany na renesansowym nagrobku Ilarii del Caretto   
                       znajdującym się w Lucce (będącym dziełem Jacopa della
                     Quercia).
             1938 - podjęto przygotowania do procesu beatyfikacyjnego II wojna
                      światowa sprawę przesunęła w czasie
             1949 - przeniesiono jej relikwie do nowego sarkofagu w katedrze
                     wawelskiej
              1950 - przekazano akta procesu do Rzymu
    1967- 1970 -zbierano dane o kulcie Jadwigi w dawnych wiekach
    29.05.1979 - kult Jadwigi potwierdzony przez Kongregację Sakramentów
                      i Kultu Bożego
    04.08.1986 - beatyfikacja Jadwigi królowej
    08.06.1997 - Jadwiga zostaje kanonizowana przez Jana Pawła II 
Hymn szkolny

1.O Jadwigo nasza królowo
Tyś oddała Polsce serce
Ciebie nasz lud umiłował
Boś Ty się nam matką stała
         Ref.
Święta Jadwigo piękna królowo
Pokój i mądrość u Twego tronu
Przemów za nami do Boga słowo
Za ziemię Piastów i Jagiellonów

2. Na kamieniu Twego życia
Ślad miłości odciśnięty
Iść pragniemy Twoją drogą
Bo to ślad jest prawdy świętej

3. O Jadwigo o królowo
Twej pomocy nam dziś trzeba
Do wielkich czynów Ty nas prowadź
Myśl naszą kieruj do nieba
 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego