NOE - czyli profilaktyka inaczej - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

NOE - czyli profilaktyka inaczej

Wydarzenia > Rok szkolny 2017/2018
  W dniu 21 marca uczniowie klas siódmych wzięli udział w programie profilaktycznym Noe. Jest to program profilaktyczny poruszający zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeznaczony dla młodzieży. Cele programu: zdobycie przez młodzież podstawowych wiadomości o uzależnieniu od alkoholu, współuzależnieniu, funkcjonowaniu dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, czynnikach predysponujących do sięgania po alkohol; zmiana niekorzystnych przekonań normatywnych młodzieży dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych (wszyscy oczekują ode mnie, żebym pił, brał); rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupowym („sztuka odmawiania"); promowanie abstynencji, praca nad osobistymi postanowieniami młodzieży.
  Uczniowie wzięli udział w wykładzie terapeuty, wysłuchali świadectwa” trzeźwego alkoholika, a także uczestniczyli w scenkach tematycznych. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach. Program NOE przebiega dynamicznie, z wykorzystaniem metod aktywizujących, wyzwolił wśród uczniów wiele refleksji i postanowień odnośnie promowania zdrowego stylu życia.
  Program rekomendowany jest przez Państwowa Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a realizację programu w naszej szkole finansowała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzezawie.

Anna Leśniak

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego