Biblioteka - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Biblioteka

Szkoła > Biblioteka
  Biblioteka szkolna udostępniona jest czytelnikom w poniedziałki, środy  i  piątki. Korzystają z niej uczniowie klas I – VIII, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
    Obecnie biblioteka posiada 4 sale. W jednej znajduje się wypożyczalnia dla klas młodszych (I – VI), a w drugiej wypożyczalnia dla uczniów klas starszych (VII – VIII). W oddzielnych pomieszczeniach znajduje się czytelnia z księgozbiorem podręcznym i 5 stanowiskami komputerowymi z podłączeniem do Internetu oraz sala audiowizualna. Biblioteka posiada także magazyn, w którym przechowywane są podręczniki szkolne.

    Księgozbiór biblioteki liczy 8700 woluminów. Ustawiony jest według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej dla szkół podstawowych. Zawiera następujące działy:
  • Księgozbiór podręczny
  • Lektury
  • Poezja, dramat (Pd)
  • Bajeczki, wierszyki, opowiadania dla najmłodszych (Bw)
  • Baśnie, legendy, podania (B)
  • Powieści i opowiadania obyczajowe (Ob)
  • Powieści i opowiadania przygodowe (P)
  • Powieści i opowiadania przyrodnicze (Prz)
  • Powieści i opowiadania historyczne (H)
  • Powieści i opowiadania fantastyczne (F)
  • Literatura popularnonaukowa z przeznaczeniem dla nauczycieli
  • Zbiory specjalne - kasety video, CD-ROM
  • Czasopisma: dziecięce, młodzieżowe, metodyczne 
   i popularnonaukowe.
    Na wyposażeniu biblioteki szkolnej znajduje się:
  • telewizor
  • video
  • odtwarzacz DVD
  • radiomagnetofon
  • 2 drukarki.
 Dzięki zakupionemu programowi od roku szkolnego 2006/2007 skomputeryzowano system udostępniania zbiorów i wyszukiwania informacji w celu ułatwienia dostępu uczniom, nauczycielom i innym czytelnikom do zbiorów biblioteki i czytelni.

 
    Księgozbiór systematycznie powiększa się dzięki zakupom za pieniądze Rady Rodziców, akcji „Złotówka na bibliotekę”, zbiórce surowców wtórnych prowadzonej przez kółko ekologiczne i darom czytelników. Bardzo duży wpływ na rozbudowę i odnowienie księgozbioru miał udział szkoły w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”.
   W pracy biblioteki pomaga aktyw jest on podzielony na sekcje: porządkową, kulturalną i techniczną oraz sekcja łączników, która ma za zadanie na bieżąco informować wychowawców o stanie czytelnictwa w klasie.
  Bibliotekarze inspirują uczniów do czytelnictwa i rozwijania zainteresowań poprzez całoroczny konkurs czytelniczy oraz inne konkursy, spotkania i pogadanki połączone z projekcją filmów.
     Przybliżeniu patrona szkoły uczniom służy nie tylko konkurs wiedzy o patronie, ale również zorganizowana wystawka książek i pamiątek oraz materiały gromadzone do bibliografii poświęconej Świętej Jadwidze Królowej.
    Na wystawce propagowane są nowości i ciekawe książki podróżnicze, przygodowe, baśnie i bajki dla dzieci chcąc przybliżyć je uczniom.
      Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki i życzymy miłej lektury.

 
Godziny otwarcia biblioteki;
Poniedziałek: 7.30 - 12.30
Środa:          7.30 - 12.30
Piątek:          7.30 - 12.30        

adres email: 
psp.biblioteka@gmail.com
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego