Historia - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia

Wolontariat

POMAGAMY Z PASJĄ – SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA
W RZEZAWIE

HISTORIA
Szkolny Klub Wolontariusza powstał w gimnazjum w marcu 2012r. Stworzono go w ramach projektu edukacyjnego z j. polskiego Dlaczego warto być wolontariuszem?. Uczniowie wybrali ten temat, ponieważ chcieliśmy zrobić coś, żeby pomóc osobom potrzebującym. Nadarzyła się świetna okazja, aby połączyć to z projektem edukacyjnym. Chociaż wcześniej nie działała w naszym gimnazjum taka organizacja, to nie oznacza, że uczniowie nie działali jako wolontariusze. Młodzież pomagała podopiecznym w Domu Opieki Społecznej w Bochni, zbierała nakrętki, które następnie przekazywała potrzebującym dzieciom na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Od 2012 roku Klub zaczął prężnie funkcjonować nie tylko w środowisku szkolnym, ale także lokalnym. Ogromnym wsparciem była pomoc ze strony Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie (działającego przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych), które zaproponowało opiekunowi Klubu udział w zajęciach przygotowujących do prowadzenia i nadzorowania działań wolontariuszy w ramach Akademii Kordynatora Szkolnego Klubu Wolontariusza. Ponadto Regionalne Centrum Wolontariatu przeprowadziło w naszej szkole profesjonalne szkolenia dla wolontariuszy we wrześniu 2012, w maju 2014 oraz w ramach lekcji wychowania obywatelskiego prezentowano ideę wolontariatu uczniom klas pierwszych, drugich i trzecich (listopad 2012).

Opiekę nad wolontariuszami sprawuje koordynator Klubu Beata Waśniowska. Wspólnie, z opiekunem Klubu i wolontariuszami, opracowujemy koncepcję pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza na kolejny rok szkolny. Wolontariusze wybierają akcję, które samodzielnie przygotowują i realizują.

W czasach, gdy młodzież nastawiona jest konsumpcyjnie wobec świata, uzależniona od bierności przez media i Internet, agresywnie nastawiona wobec świata dorosłych, wyzwaniem stało się uczenie młodzieży współodpowiedzialności nie tylko za rówieśników, ale i za społeczeństwo, w którym dorasta. Gimnazjalista potrafi wytrwale realizować założone cele, służąc innym, zmienia otoczenie i zachowanie nie tylko swoje, a także swoich rówieśników. Tworzy się cienka nic zaufania pomiędzy dojrzewającym człowiekiem, a nami dorosłymi i instytucjami, które prezentujemy. Młody człowiek widzi, że ma wpływ nie tylko na małe, ale i wielkie sprawy. Prawdopodobnie w przyszłości będzie świadomym i zaangażowanym obywatelem naszego kraju. Wolontariat ma w sobie ogromne znaczenie wychowawczo – społeczne, stając się fundamentem dojrzałej, humanistycznej demokracji. Jest filarem społeczeństwa, oferującym pomoc tym, którzy jej potrzebują, a także reprezentującym sobą kulturę i moralne wartości.

Tekst: Beata Waśniowska

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego