Majowe święta - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Majowe święta

Szkoła > Biblioteka > Wydarzenia i aktualności > Rok szkolny 2019/2020

Święto Pracy to międzynarodowe święto klasy robotniczej, które obchodzone jest 1 maja, począwszy od 1890 roku. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. Wprowadzone zostało w celu upamiętnienia krwawych starć amerykańskiej policji z robotnikami z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago.
1maja 2004r. Polska wraz z Czechami, Słowacja, Słowenią, Litwą, Łotwa, Estonią, Cyprem, Maltą i Węgrami przystąpiła do Unii Europejskiej.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce - zostało ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.
Data 2 maja na święto Dnia Flagi nie została jednak wybrana przypadkowo. Pierwszym powodem było to, że w czasach PRL-u, w tym dniu zdejmowano flagi państwowe po 1 maja, by nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. Drugim powodem było założenie 2 maja 1945 roku biało-czerwonej flagi na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessaule oraz na Reichstagu w Berlinie, przez polskich żołnierzy zdobywających stolicę hitlerowskich Niemiec.
W Święto Flagi 2 maja obchodzony jest także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Wielu Polaków w tym dniu wywiesza w swoich domach polską flagę, Ty również o to zadbaj.

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Ustawa ta regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie
(po amerykańskiej z 1787r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni. Miała na celu zlikwidowanie wad systemu politycznego.
Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan (o określonym majątku) i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Ustawa ta zniosła liberum veto i wolną elekcję, wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej. Wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą (sejm ) , wykonawczą i sądowniczą. Zobacz więcej...

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego