Zapisy do klasy pierwszej - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zapisy do klasy pierwszej

Dla rodziców
Szanowni Rodzice !
  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie przekazuje informacje dotyczące zgłoszenia/rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.
      Od 1.09.2018 obowiązek szkolny obejmuje dzieci siedmioletnie.
Informacje na temat odroczenia obowiązku i wcześniejszego przyjęcia do szkoły można uzyskać w sekretariacie szkoły.
  Dyrektor przyjmując uczniów do szkoły kieruje się następującymi zasadami:
1. Dzieci mieszkające w obwodzie szkoły, które podlegają obowiązkowi szkolnemu są przyjmowane z urzędu po wypełnieniu: „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej” przez rodzica/prawnego opiekuna. Kartę należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły
od 18 lutego do 1 marca 2021 r. Dostarczenie wypełnionej, podpisanej karty do sekretariatu szkoły jest równoznaczne z potwierdzeniem woli zapisania dziecka do szkoły.
2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
W takim przypadku dyrektor przeprowadza postępowanie rekrutacyjne w stosunku do kandydatów spoza obwodu. Informacje na temat rekrutacji dla dzieci spoza obwodu szkoły  zostaną ogłoszone po zakończeniu zapisu dzieci z obwodu szkoły. „Wniosek rekrutacyjny” będzie aktywny w przypadku ogłoszenia postępowania rekrutacyjnego .
Na podstawie liczby zapisanych dzieci, dyrektor szkoły opracowuje „Arkusz organizacji pracy szkoły”, w którym zgłasza liczbę utworzonych klas pierwszych, dlatego proszę o wypełnienie i dostarczenie do szkoły „Kart zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej” Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie na rok szkolny 2021/2022  w terminie.

Z poważaniem
Dyrektor PSP w Rzezawie
Barbara Korol-AdamczykKarta zgłoszenia                          Rekrutaja dzieci
dzieci z obwodu szkoły                           spoza obwodu szkoły

  do zapisu dziecka
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego