O projekcie - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

O projekcie

Projekt LOWE
    Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Rzezawa powstał na podstawie uchwały Nr XIX/138 /20 Rady Gminy Rzezawa z dnia 20 lipca
2020 roku na bazie i z wykorzystaniem potencjału Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie.
     Głównym celem przedsięwzięcia jest aktywizowanie dorosłych
i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego