Ogłoszenia - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE
             Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego MAGNUS informuje, że dnia 14 marca 2019 r.
             o godz. 16.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzezawie odbędzie się 
             zebranie sprawozdawcze.
Planowany porządek spotkania:
1) Przedstawienie porządku obrad.
2) Wybór prezydium.
3) Wybór komisji wnioskowej.
4) Wybór komisji skrutacyjnej.
5) Sprawozdanie prezesa z działalności sportowej i finansowej.
6) Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7) Dyskusja.
8) Komunikaty, wolne wnioski.
    Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu wszystkich
    członków oraz sympatyków klubu.
                                                                Zarząd UKS MAGNUS

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie informuje, że zapisy dzieci do klas I,
             na rok szkolny 2019/2020, 
zamieszkałych w obwodzie szkoły będą się odbywały w dniach:
             od 25 lutego (poniedziałek) do 8 marca 2019 r. (piątek) w sekretariacie szkoły
             w godz. od 8.00 – 15.00.  
W tym terminie będą się też odbywały zapisy na świetlicę.
             Zapisu można dokonać po wypełnieniu karty zgłoszenia pobranej w sekretariacie szkoły
             lub   ze strony internetowej szkoły. Czytaj więcej...


Samorząd Województwa Małopolskiego ogłasza możliwość ubiegania się w roku
             szkolnym 2018/2019 o stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego.
             Czytaj więcej...

Dyrektor PSP w Rzezawie przypomina, że zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa 
             oświatowego rodzice mają obowiązek potwierdzić realizację obowiązku przedszkolnego
            dzieci  6-letnich i szkolnego tj. dzieci od 7  do 14 roku życia do obwodowej szkoły 
             podstawowej. 
            W związku z tym prosi się o pisemne lub e-mail –em potwierdzenie realizacji obowiązku 
            szkolnego do szkoły podstawowej w Rzezawie przez rodziców tych dzieci, które częszczają 
            do szkoły lub tzw.klasy zerowej w innej szkole /przedszkolu w Polsce lub za granicą. Najlepiej
            uczynić to za pośrednictwem tamtej szkoły albo w formie pisemnego oświadczenia, które 
            należy dostarczyć do szkoły w  terminie do 7 września 2018 r. Dodatkowe informacje w 
            sekretariacie PSP w Rzezawie pod nr 14 6127832.

 
 
Strona główna | Ogłoszenia | Szkoła | Informacje | Dla rodziców | Wydarzenia | Zajęcia pozalekcyjne | Projekty | Osiągnięcia | Absolwenci | Wolontariat | Archiwum | Ogólna mapa witryny
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego