Pierwsza Pracownia Techniczna w Gminie Rzezawa - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Pierwsza Pracownia Techniczna w Gminie Rzezawa

Wydarzenia > Rok szkolny 2018/2019
    W Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie dzięki staraniom Pani Dyrektor Szkoły Barbary Korol- Adamczyk i nauczyciela techniki Pani Małgorzaty Smoleń utworzono pracownię techniczną, w której uczniowie klas V i VI uczą się zajęć technicznych metodą projektów Jawi.
  Na lekcjach uczniowie wykorzystują pakiety różnych materiałów (drewno, materiały drewnopochodne, tkaniny, metal, tworzywa, itp.), z których tworzą różnorodne konstrukcje. Mają oni możliwość działania praktycznego na realnym stanowisku pracy uwzględniając niezbędne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Posługują się narzędziami, tj. młotki, imadła, pilniki, piły oraz używają urządzeń technicznych, np. wiertarki elektrycznej.
   Nauka poprzez działanie zaczęła przynosić efekty.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego