Podsumowanie innowacji :,,Ginące zawody..." - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Podsumowanie innowacji :,,Ginące zawody..."

Wydarzenia > Rok szkolny 2017/2018
  8 lutego 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie odbyło się uroczyste podsumowanie innowacji pedagogicznej: ,, Ginące zawody i umiejętności. Ludzie, o których wato mówić", którego autorką była nauczycielka plastyki p. Małgorzata Smoleń. W realizację innowacji włączyli się nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście.
   Całemu przedsięwzięciu gorąco kibicował Wójt Gminy Rzezawa pan Mariusz Palej, który objął patronatem w/w innowację zapewniając środki na zakup pomocy oraz nagród w konkursach plastycznych związanych z tym projektem. Wielkie uznanie należy się również dyrektor szkoły p. Barbarze Korol- Adamczyk, która była wsparciem oraz chętnie służyła radą i pomocą.
  Głównym założeniem projektu było poznanie najbliższego środowiska, ludzi i specyfiki regionu, kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej, uczenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz poznanie wybranych zawodów i umiejętności artystów ludowych.
Innowacja została przeznaczona dla uczniów klas V-VII szkoły podstawowej. Uczniowie Ci wzięli udział w licznych wycieczkach oraz warsztatach z rzeźbiarstwa, malarstwa na desce, plecionkarstwa, filcowania wełny, wikliniarstwa, garncarstwa, powroźnictwa, ikonopisarstwa, bibułkarstwa, szydełkowania, robótek ręcznych i hafciarstwa.
  Na uroczystość podsumowania zaproszono przedstawicieli władz lokalnych, z którymi współpracuje szkoła: Wójta Gminy Rzezawa p. Mariusza Paleja, Księgową Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli p. Dorotę Nowak, Dyrektor Gminnego Centrum, Kultury, Czytelnictwa i Sportu p. Renatę Prokop, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzezawie p. Martę Wiater, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Rzezawie p. Kingę Pilch- Rudnik, Radnego Gminy p. Roberta Świercza, Pielęgniarkę szkolną i poetkę
p. Stanisławę Nawrocką.
   Zaprosiliśmy przedstawicieli ciekawych i zapomnianych zawodów. Byli to: p. Bernadetta Błoniarz- etnolog i pracownik Ośrodka Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu, p. Halina Lesiewicz- Koło Gospodyń Wiejskich w Łazach, p. Bernadetta Rysak- Świetlica Wiejska w Łazach, p. Władysława Szewczyk- emerytowana nauczycielka PSP w Rzezawie, pasjonatka robótek ręcznych,
p. Agnieszka Kapturkiewicz- artysta, plastyk, nauczycielka plastyki w PSP
w Borku oraz p. Anna Leśniak- pedagog szkolny i pasjonatka robótek ręcznych.
   Na uroczystość uczniowie wraz z opiekunem p. Małgorzatą Smoleń przygotowali inscenizację związaną z ,, Małą Ojczyzną" i ,, Ginącymi zawodami i umiejętnościami". Zaprezentowano taniec ludowy w wykonaniu klasy VII a pod kierunkiem p. Agaty Marek- Szafrańskiej. Przygotowano piękne zaproszenia, podziękowania i wystawę prac uczniów, którzy brali udział w innowacji. Przedstawiono prezentację multimedialną na temat ,, Gminy Rzezawa" oraz prezentację podsumowującą innowację pedagogiczną,, Ginące zawody i umiejętności. Ludzie, o których warto mówić".
    W czasie podsumowania Wójt Gminy Rzezawa p. Mariusz Palej wręczył nagrody i dyplomy uczniom za udział w konkursach plastycznych ,, Zabytki Gminy Rzezawa" oraz ,,Ginące zawody i umiejętności" zrealizowanych
w czasie innowacji.
  Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w realizacji w/w przedsięwzięcia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego