Stypendium szkolne - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Stypendium szkolne

Dla rodziców
Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Rzezawa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm i narkomania, a także gdy jest to rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Więcej informacji...
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego