Innowacja pedagogiczna „Z kodowaniem za pan brat” - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Innowacja pedagogiczna „Z kodowaniem za pan brat”

Projekty
   W roku szkolnym 2019/2020 panie Edyta Lesiewicz i Jolanta Ważny wdrożyły w świetlicy szkolnej innowację pedagogiczną „Z kodowaniem za pan brat”.
  Innowacja była odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Do stworzenia innowacji zainspirował nas udział w programie edukacyjnym „Uczymy dzieci programować”, zdobyte w nim doświadczenia oraz udostępniane uczestnikom materiały dydaktyczne.
  Głównym założeniem innowacji było wsparcie wszechstronnego rozwoju dzieci. Wdrożenie innowacji miało na celu stopniowo wprowadzić dzieci w świat cyfrowy, uczyć odpowiedzialnego, bezpiecznego i twórczego korzystania z nowoczesnych technologii, poszerzać zainteresowania oraz rozwijać kompetencje matematyczne. Działania podjęte w ramach innowacji miały również pozytywnie wpłynąć na kompetencje społeczne dzieci, ucząc pracy w zespole, prowadzenia merytorycznej dyskusji, szukania kompromisów i podejmowania właściwych decyzji.
  Zadania z kodowania realizowane były nie tylko z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ale również offline. Uczniowie wykonywali ćwiczenia z użyciem komputerów i Internetu, ale także wykorzystując maty do kodowania i karty pracy przygotowane przez nauczycieli.
   Zajęcia były prowadzone w oparciu o materiały dydaktyczne stworzone w ramach ogólnopolskiego programu Uczymy dzieci programować, które zostały dostosowane przez nauczycieli do potrzeb i umiejętności grupy. Innowacja została podzielona na bloki tematyczne zgodnie z zaproponowanym przez autorów programu rozkładem treści.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego