Karta rowerowa - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Karta rowerowa


Podstawowe informacje dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową
Karta rowerowa – zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy takie przeprowadzane są zazwyczaj w szkole podstawowej, a organem wydającym dokument jest dyrektor tej szkoły.
Sprawy organizacyjne:
1. Uczeń ubiegający się o kartą rowerową musi dostarczyć arkusz zaliczeń.
2. Arkusz zaliczeń należy wypełnić, podpisać przez prawnego opiekuna i wychowawcę.
3. Wypełniony i podpisany arkusz zaliczeń należy dostarczyć do p. Małgorzaty Smoleń.
Egzamin teoretyczny:
1. Egzamin teoretyczny będzie w formie testu składającego się z 20 pytań.
2. Uczeń, który udzieli 16 prawidłowych odpowiedzi zaliczy część teoretyczną.
3. Egzamin teoretyczny odbędzie się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.
4. Dopuszcza się dwa podejścia do egzaminu teoretycznego – termin podstawowy i poprawkowy.
5. Uczeń, który nie uzyska pozytywnego wyniku podczas terminu poprawkowego, przystąpi do egzaminu w przyszłym roku szkolnym.
Egzamin praktyczny:
1. Egzamin praktyczny przewidziany jest na przełomie maja/czerwca. Termin może ulec zmianie, ze względu na warunki pogodowe.
2. Dopuszcza się dwa podejścia do egzaminu praktycznego.
3. Uczeń, który nie uzyska pozytywnego wyniku podczas drugiego podejścia egzaminu praktycznego – zdaje egzamin teoretyczny i praktyczny
w przyszłym roku szkolnym.
4. Egzamin praktyczny może odbyć się na rowerze osoby zdającej lub na rowerze pożyczonym..

Strony internetowe przydatne do egzaminu na kartę rowerową
Adresy stron internetowych zawierających informacje przydatne dla uczniów zdających na kartę rowerową:
http://brd.edu.pl
http://kartarowerowa.net.pl
http://wrower.pl/prawo/index.html

Testy na kartę rowerową
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego