Psycholog - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Psycholog

Psycholog mgr Agnieszka Szydłowska 
( pokój nr 60, II piętro)

zaprasza w godzinach:

poniedziałek:   10.30 – 14.30
wtorek:            8.00 - 12.00
Środa:            11.30 – 14.30
czwartek:        9.00 -13.00
_________________________________________________
   W związku z aktualną sytuacją Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Bochni chcąc wesprzeć Państwa przygotowała zbiór ważnych informacji, zarówno dotyczących wsparcia emocjonalnego jak
i zdalnego nauczania, które pomogą odnaleźć się w aktualnej sytuacji i wpłyną na lepszą adaptacje zarówno psychiczną jak i edukacyjną podczas pobytu w domu.
Jednocześnie Poradnia informuje, że służy Państwu wsparciem w obecnej sytuacji w ograniczonym zakresie, natomiast możecie liczyć, iż w sytuacjach kryzysowych pomoc psychologiczna będzie udzielana w formie konsultacji telefonicznej, drogą e – mail, oraz przez media społecznościowe. Zobacz wiecej....
  _________________________________________________

    Nowa placówka pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Bochni

Od 1 kwietnia w Bochni rozpoczął działalność Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.    Placówka powstała w ramach wprowadzanego obecnie nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i stanowi pierwszy z trzech poziomów systemu. Główne założenie reformy jest takie, żeby dzieci mogły liczyć na wsparcie psychologiczne we własnym środowisku, jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, a dzięki temu jak najrzadziej trafiały do szpitali psychiatrycznych.
   Ośrodek realizuje świadczenia ambulatoryjne dla pacjentów borykających się z zaburzeniami nie wymagającymi interwencji lekarza psychiatry. W ramach swojej działalności oferuje kompleksową diagnozę psychologiczną, psychoterapię (indywidualną, grupową oraz rodzinną), a także pomoc terapeuty środowiskowego, którego zadaniem będzie koordynacja różnorodnych oddziaływań wobec dziecka.
Porady świadczone są bezpłatnie, w ramach kontraktu w Narodowym Funduszem Zdrowia.
   Przyjmowani są pacjenci do 21 roku życia.
W Ośrodku uzyskałam informację, że skierowanie należy uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu dziecka z dopiskiem : Skierowanie do Poradni Psychologicznej dla dzieci.
   Obecnie placówka realizuje świadczenia poprzez teleporady. Wszelkie informacje można
uzyskać pod nr telefonu 509 804 190 lub drogą mailową pod adresem: ppd.bochnia@gmail.com
_________________________________________________________
CZYM SIĘ RÓŻNIĄ
PSYCHOLOG
  • Ukończył 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia.
  • Dokonuje diagnozy psychologicznej, przeprowadza testy psychologiczne, np.: inteligencji, osobowości, itp.
  • Udziela pomocy psychologicznej (konsultacje, porady psychologiczne, interwencja kryzysowa, psychoedukacja).PSYCHOTERAPEUTA
  • Ukończył studia na kierunku psychologia lub pokrewnym, następnie uczestniczył w szkoleniu psychoterapeutycznym (zazwyczaj 4-5 letnim).
  • Przeszedł własną psychoterapię.
  • Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową lub rodzin.
  • Stale konsultuje się z bardziej doświadczonym psychoterapeutą.
PSYCHIATRA
  • Lekarz, ukończył medycynę, a następnie uzyskał specjalizację z zakresu psychiatrii.
  • Może wystawić receptę na leki, zwolnienie lekarskie, a także skierowanie do szpitala jeśli stan i sytuacja pacjenta tego wymagają.
  • By zapisać się do psychiatry na NFZ nie potrzeba skierowania.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego