Zdalne nauczanie - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zdalne nauczanie

Regulamin uczestniczenia w lekcjach on-line


Zasady uczestniczenia w lekcjach on-line w PSP w Rzezawie
z wykorzystaniem platformy G-Suite dla Szkół: (m.in. Google classroom, Google Meet) oraz aplikacji Webex

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzezawie wdrożyła do zdalnej pracy z uczniem „Platformę G Suite dla Szkół i Uczelni”.
 2. W przypadku nagłej sytuacji losowej, kiedy uczeń nie ma możliwości korzystania z G Suite. Nauczyciel będzie rozpatrywał taki przypadek indywidualnie i wykorzysta inne, dostępne możliwości kontaktu na odległość z uczniem.
 3. Udział w zajęciach jest jedną z obowiązkowych form realizowanych w okresie zdalnego nauczania.
 4. Jeśli z ważnych, nagłych przyczyn uczeń nie będzie na lekcji online, jego obowiązkiem jest zalogowanie się do aplikacji G Suite i pobranie materiałów przygotowanych przez nauczyciela oraz odesłaniu w określonym terminie.
 5. Taka nieobecność musi zostać usprawiedliwiona przez rodzica w danym tygodniu poprzez email z adresu rodzica do wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu. bądź telefonicznie.
 6. Wymagana jest punktualność, dlatego prosimy, aby logować się na lekcje o właściwej godzinie. Spóźnienia będą zakłócały lekcje (tak jak w szkole wchodzenie do klasy), nauczyciel po 5 minutach zamyka możliwość dołączenia na lekcję.
 7. Zakres materiału do pracy zdalnej ucznia, określa nauczyciel i zamieszcza je w aplikacji Google Classroom.
 8. Podczas lekcji online z pomocą aplikacji Google Meet, Webex zasady są takie jak na lekcji w szkole. Nie możemy sobie wzajemnie przeszkadzać. 
  1. mikrofon musi być wyłączony na polecenie nauczyciela po rozpoczęciu lekcji i w trakcie lekcji. Ważne, by wszyscy uczniowie dobrze słyszeli nauczyciela i nawzajem się nie rozpraszali
  2. uczeń włącza mikrofon, gdy nauczyciel o to poprosi
  3. kamerę należy włączyć, w celu potwierdzenia identyfikacji i obecności na lekcji
  4. korzystanie z czatu w aplikacji Google Meet, Webex w czasie lekcji online jest dozwolone wyłącznie na wyraźną prośbę nauczyciela
  5. posiłki czy przekąski spożywa uczeń po lekcji
  6. obowiązuje strój szkolny.
 9. Nauczyciel ustali wcześniej zasady komunikowania się tak, by przebieg lekcji był sprawny. Jeśli masz pytania, będziesz mógł je zadać na czacie lub poczekaj, aż nauczyciel odda Ci głos.
 10. Do lekcji przygotuj zeszyt, podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń, jeśli taki używacie oraz i inne materiały, które polecił nauczyciel.
 11. Lekcji nie wolno nagrywać.
 12. Nie wolno utrwalać cudzego wizerunku bez jego pisemnej zgody, a w przypadku osób nieletnich bez zgody prawnego opiekuna/rodzica, bo zachowanie takie jest złamaniem prawa.
 13. Może się zdarzyć, że nauczyciel nagra swoje wystąpienie na potrzeby dydaktyczne. Informacja o tym pojawi się przed nagraniem.
 14. Dla przypomnienia, pamiętaj, że Twoja kamera pokazuje obraz z miejsca, w którym jesteś. Zastanów się nad tym, zanim swoją przestrzeń do pracy pokażesz innym.
 15. Link i kod zajęć są poufne - nie wolno ich udostępniać innym uczniom, osobom spoza szkoły.
 16. Do zajęć lekcyjnych uczeń dołącza wyłącznie przez przesłany od nauczyciela kod, link.
 17. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogą wykorzystywać inne aplikacje platformy G-Suite, ustalając z uczniami zasady korzystania nich.

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online


20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy,
jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

W związku z pandemią koronawirusa poczta elektroniczna i inne elementy pracy grupowej,takie jak narzędzia konferencyjne lub komunikatory internetowe stały się wsparciem dla wielu uczniów i nauczycieli, wykorzystujących zdalne metody nauczania. Korzystając z nich, warto pamiętać o bezpiecznym przetwarzaniu danych.

Kształcenie na odległość: Poradnik dla szkół

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, niezbędne stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiającym szkołom i placówkom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
   
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego