Pokazałeś nam, jak zmieniać świat, - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Pokazałeś nam, jak zmieniać świat,

Wydarzenia > Rok szkolny 2019/2020
  Tradycją naszej szkoły w Dzień Edukacji Narodowej uczniowie klas czwartych złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani na żaka. W ten sposób rozpoczęli „dorosłe” życie szkolne, świadomi nie tylko swoich praw, ale również swoich szkolnych obowiązków.
  Ślubując rzetelną pracę, szacunek wobec innych, deklarując swoją honorową postawę, zapewnili, że w przyszłości będą dumą swojej szkoły, będą budować jej dobre imię i dbać o to, by wszystkim w szkole żyło się dobrze i przyjemnie.
  Wraz ze starszymi kolegami złożyli wszystkim pracownikom szkoły z okazji ich święta życzenia i podziękowania za to, że „prowadzą ich poprzez szkolne zawieruchy, przekazują dobroć ludzką, gdy potrzeba, uczą skruchy”.
Tekst: Z. Łęczek
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego