BohaterOn - PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

BohaterOn

Wydarzenia > Rok szkolny 2019/2020
    W tym roku szkolnym wzięliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii „Bohater ON”, której celem było upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Biorąc udział w projekcie, chcieliśmy ocalić od zapomnienia Osoby i ich poświęcenie oraz upamiętnić i przypomnieć wydarzenia, które miały miejsce w 1944 roku. Zależało nam, aby uczniowie nie byli obojętni na ofiarę i trud ludzi, dzięki którym żyjemy w wolnej i rozwijającej się Polsce.
   W ramach akcji prowadzone były lekcje przedmiotowe z j. polskiego w klasach 5 i 6b oraz zajęcia świetlicowe poświęcone tematyce Powstania Warszawskiego. Lekcje prowadzono wg scenariusza przygotowanego przez organizatorów kampanii. Uczniowie, wykorzystując tablicę interaktywną, przeglądali stronę internetową BohaterON, zapoznali się z biogramami kombatantów, czytali wspomnienia i oglądali spoty promujące akcję. W czasie zajęć postawiono pytania, na które uczestnicy projektu samodzielnie odpowiedzieli: Kim jest dla mnie bohater? Co chciałbym powiedzieć uczestnikowi powstania? Za co chciałbym mu podziękować?, Co mogę mu obiecać? Na koniec własnoręcznie wykonali i napisali kilka słów do bohaterów powstania.
   W ramach naszej szkolnej akcji trwającej od 2 – 31.10. 2019 r., przygotowano 88 kartek dla powstańców, które przesłano do Fundacji. Udało się zrealizować cele kampanii: zapoznano uczestników z historią okresu 1939 – 1945 oraz rozpropagowano wśród uczniów ideę akcji „Kartka dla powstańca”. Niektórzy z nich wspólnie z rodzicami i rodzeństwem we własnym zakresie włączyli się w akcję. Nad realizacją projektu czuwały: Edyta Lesiewicz, Beata Waśniowska, Jolanta Ważny.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego