PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

                     

___________________________________________

                         Witamy wszystkich na stronie internetowej
      Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie.
Strona ta została stworzona, aby zaprezentować naszą szkołę. 
Wszystkich odwiedzających zapraszamy do działów tematycznych. 
Opisujemy imprezy odbywające się na terenie naszej szkoły, prezentujemy 
uczestników zajęć pozaszkolnych, zwycięzców i laureatów konkursów.
__________________________________________________
Rzezawa,23 października 2020r.
KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY nr 1/2020/2021
w sprawie zdalnego nauczania klas 4-8
Szanowni Rodzice. Drodzy Uczniowie.
W związku z komunikatem Premiera RP z godz. 11 i na podstawie wytycznych Małopolskiego Kuratora Oświaty z godz. 12.30 dnia dzisiejszego informuję, że od dnia 26.10.2020r. na okres 
2 tygodni tj. do 8.11.2020r. uczniowie klas 4-8 przechodzą na tryb nauki zdalnej, która będzie się odbywała na platformie G-suite na Classroom.
Uczniowie klas 5-8 mają już doświadczenie w pracy zdalnej, a uczniowie klas 4 zostali przeszkoleni, ćwiczyli logowanie.
Podaję najważniejsze informacje:
 1. Uczniowie uczą się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji-(plan dla przypomnienia dostępny na EduPage)
 2. Nauczyciele sprawdzają obecność.
 3. Lekcje zdalne mają trwać do 30 minut.
 4. Zachowany jest czas rozpoczęcia i zakończenia każdej lekcji oraz czas na przerwy.
Proszę Rodziców, by wsparli uczniów w tych dniach.
Informuję, że do nauczycieli w godzinach pracy szkoły kontakt pozostaje poprzez:
  • e-mail wg wzoru: imięnazwisko@psprzezawa.pl,
  • telefon stacjonarny w szkole:14/6127832
Pozostajemy w nadziei, że będzie to tylko 2-tygodniowa przerwa w nauczaniu stacjonarnym 
i powrócimy do szkoły. Z życzeniami zdrowia dla Wszystkich członków szkolnej społeczności 
i bliskich
Barbara Korol-Adamczyk
dyrektor szkoły w Rzezawie

_________________________________________________
Rzezawa, 28.08.2020r.
KOMUNIKAT DYREKTORA
W sprawie: rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020r.
Szanowni Rodzice! Kochani Uczniowie!
     W związku z dalszym zagrożeniem wirusem COVID-19 i wytycznymi GIS niemożliwa jest ogólnoszkolna inauguracja roku szkolnego, tak jak miało to miejsce w poprzednich latach.
      W trosce o bezpieczeństwo i  zdrowie Waszych dzieci oraz Was samych bardzo prosimy o przestrzeganie ogólnokrajowych zasad przebywania w przestrzeni publicznej. Każdy musi mieć założoną maseczkę, po przyjściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
Rozpoczniemy nowy rok szkolny zgodnie z poniższym harmonogramem.
1.  Godz. 8.30 msza św. dla uczniów klas I-III w kościele parafialnym. Po mszy uczniowie klas I przychodzą wraz z opiekunami do sali gimnastycznej PSP w Rzezawie, gdzie odbędzie się spotkanie z panią dyrektor oraz wychowawcami klas.
Uczniowie klas II i III przychodzą do wyznaczonych sal PSP w Rzezawie bez opiekunów, gdzie spotykają się z wychowawcami.
·    Klasa Ia, sala gimnastyczna, wychowawca I. Rogowska
·    Klasa Ib, sala gimnastyczna, wychowawca A. Leśniak
·    Klasa IIa, sala nr 25, I piętro, wychowawca A. Machaj
·    Klasa IIb, sala nr 26, I piętro, wychowawca M. Sutkowska
·    Klasa IIIa, sala nr 22, I piętro,  wychowawca A. Lekka
·    Klasa IIIb, sala nr 33, I piętro, wychowawca K. Szczupak
 
2. Godz. 9.30 msza św. dla uczniów klas IV-VIII w kościele parafialnym. Uczniowie klas IV-VIII przychodzą do wyznaczonych sal PSP w Rzezawie bez opiekunów, gdzie spotykają się z wychowawcami.
·    Klasa IVa, sala nr 34, I piętro,  wychowawca A. Cichoń
·    Klasa IVb, sala nr 45, II piętro, wychowawca M. Pilch
·    Klasa Va, sala nr 55, II piętro, wychowawca M. Smoleń
·    Klasa Vb, sala nr 44, II piętro, wychowawca Z. Łęczek
·    Klasa VI, sala nr 59, II piętro, wychowawca B. Waśniowska
·    Klasa VIIa, sala nr 37, I piętro, wychowawca W. Tabor
·    Klasa VIIb, sala nr 56, II piętro, wychowawca E. Zięba
·    Klasa VIIIa, sala nr 62, II piętro, wychowawca B. Kania
·    Klasa VIIIb, sala nr 50, II piętro, wychowawca Z. Fortuna.

      Wszystkim Uczniom z okazji rozpoczęcia roku szkolnego życzę sukcesów, rozwijania pasji, spełnienia marzeń.
      Wszystkim Rodzicom oraz członkom społeczności szkolnej życzę zdrowia i spokojnego roku szkolnego.
Dyrektor PSP w Rzezawie
Barbara Korol-Adamczyk
_________________________________________________
KOMUNIKAT DYREKTORA
W sprawie: organizacji nauczania i procedur bezpiecznego pobytu ucznia w szkole w roku szkolnym 2020/2021.
      Szanowni Rodzice!
        W związku z dalszym zagrożeniem wirusem COVID-19 i wytycznymi GIS zmieniona została organizacja nauczania w roku szkolnym 2020/2021 oraz ustalone zostały procedury bezpiecznego pobytu ucznia w szkole.
     Uczniowie zostaną poinformowani o organizacji nauczania oraz procedurach  podczas spotkania organizacyjnego z wychowawcami w dniu 1 września.
          Bardzo proszę, aby również Państwo przeanalizowali w/w  ustalenia i procedury, które są dostępne na stronie szkoły. Każdy uczeń otrzyma dla Rodziców oświadczenie-deklarację o zapoznaniu się z tymi informacjami. Oświadczenie takie należy podpisać i przekazać przez dziecko do wychowawcy klasy.
 Bardzo proszę o ścisłe przestrzeganie poniższego Harmonogramu wejścia uczniów do szkoły:
1.  Klasy pierwsze i drugie  wchodzą do szkoły wejściem A (wejście główne) o godz. 7.45, 
  o 7.50 uczniowie klas pierwszych wychodzą na górny korytarz pod opieką nauczyciela
  uczącego.
  Uczniowie klas drugich pozostają pod opieka nauczyciela dyżurującego.
2.  Klasy trzecie i czwarte wchodzą do szkoły wejściem A o godz. 7.50.
3.  Klasy piąte i szóste wchodzą do szkoły wejściem A o godz. 8.45.
4.  Klasy siódme i ósme wejściem B (od strony dawnego gimnazjum) o 7.50
 
                Ze względów bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa sanitarnego, uczniowie nie powinni wcześniej przebywać na terenie szkoły (podwórko szkolne) – szkoła nie zapewnia opieki w tym czasie.
  
Dyrektor PSP w Rzezawie
Barbara Korol-Adamczyk
 _________________________________________________
Rzezawa, 10.06.2020 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA PSP W RZEZAWIE DLA KLASY 8

Dyrektor PSP w Rzezawie przesyła ważne informacje w związku z egzaminem ósmoklasisty:
1. W załącznikach znajdują się:
2. Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące egzaminów:
16.06. 2020 r. (wtorek) - egzamin z języka polskiego (czas podstawowy - 120 min; czas przedłużony do 180 min).
17.06.2020 r. (środa) - egzamin z matematyki (czas podstawowy - 100 min; czas przedłużony do 150 min).
18.06.2020 r. (czwartek) - egzamin z języka angielskiego (czas podstawowy - 90 minut; czas przedłużony 135 min).
3. Egzamin każdego dnia rozpoczyna się o godzinie 9.00, ale w związku z pandemią COVID-19 uczniowie na egzamin będą zgłaszać się w wyznaczonych godzinach:
a) nr 1 - 10 - godz. 8.00, nr 11 - 20 - godz. 8.10, nr 21-30 - godz. 8.20.
b) Przychodzący na egzamin uczniowie mają posiadać maseczki (przyłbice), rękawiczki.
c) Przypominamy o nakazie zachowania dystansu oraz niegromadzeniu się przed szkołą i na
   korytarzach zarówno przed jak i po egzaminie.
d) Obowiązuje zakaz przynoszenia telefonów komórkowych.
e) Uczniowie mogą skorzystać z szatni.
4. Przypominamy, aby uczniowie na każdy egzamin zabrali:
b) długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Na egzaminie nie można używać długopisów zmazywalnych. ani korektora.
c) linijkę na egzamin z matematyki (rysunki –jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują  
   długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem, więc uczeń na egzamin nie przynosi ołówka).
c) legitymację szkolną
d) małą butelkę wody mineralnej (według potrzeby).

         _________________________________________________
Rzezawa, 10.06.2020 r.
KOMUNIKAT DYREKTORA PSP W RZEZAWIE
1. Dyrektor PSP w Rzezawie informuje, że dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno -wychowawczych (nauczanie na odległość) są:
15:06.2020 r. (poniedziałek) - Dzień Patrona
16, 17, 18.06. 2020 r. - dni egzaminów ósmoklasisty
22.06.2020r. (poniedziałek)- potrzeby organizacyjne szkoły
24.06.2020 r. (środa) - potrzeby organizacyjne szkoły.
2. W linku zawarte są informacje dotyczące Stypendium Wójta Gminy Rzezawa "Twoja szansa". Wypełnione wnioski wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia należy składać od 19-24.06.2020 r. w sekretariacie szkoły w godz. 9.00 - 15.00.
Zarządzenie i wzór wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rzezawa "Twoja szansa".
     Zarządenie Wójta                                   Wzór wniosku o stypendium
_________________________________________________
Kolejność działań w związku z konsultacjami dla uczniów klasy 4 -7

 1. Proszę przeczytać komunikat dyrektora nt. konsultacji ze strony szkoły: proszę przeczytać wytyczne GIS i Procedury konsultacji - warunki organizacji i zasady bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. Proszę zgłosić ucznia do nauczyciela na konsultację (można podać potrzebę np. poprawa ocen), poprzez email ze strony EDUPAGE lub poprzez classroom do piątku 29 maja do godz.12.00.
 3. Proszę zapoznać się z harmonogramem, który opracują nauczyciele i będzie dostępny na stronie szkoły w poniedziałek.
 4. Po zapoznaniu się z harmonogramem ,zgodnie z podanymi tam godzinami, proszę wydrukować i uzupełnić -załączniki nr 1 i 2.
 5. Uczeń zgłasza się do szkoły z materiałami na konsultacje i z uzupełnionymi załącznikami 1 i 2.

Z poważaniem Barbara Korol-Adamczyk
Dyrektor PSP w Rzezawie
_________________________________________________
KOMUNIKAT DYREKTORA ws. KONSULTACJI dla uczniów kl. 4 - 7
z 26 maja 2020r.

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
   W związku z Rozporządzeniem MEN od 1 czerwca istnieje możliwość organizacji konsultacji dla uczniów klas 4 - 7 na terenie szkoły w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. 
    Konsultacje nie są obowiązkowe dla uczniów. Udział w konsultacjach nie zwalnia ucznia z obowiązku uczestniczenia w zdalnych lekcjach.
     Konsultacje będą się odbywać na podstawie zgłoszeń uczniów - w związku z tym prosimy uczniów o zgłaszanie poprzez email do konkretnych nauczycieli deklaracji uczestniczenia w konsultacjach z tego przedmiotu – do południa w piątek 29 maja.
     Na tej podstawie opracujemy harmonogram, który zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły.
      Konsultacje mogą mieć charakter grupowy z zachowaniem zasad GIS- zamieszczonych poniżej.
    Uczeń, przychodząc do szkoły na konsultacje, przy wejściu do szkoły przekazuje załączniki, wypełnione przez Rodziców.
       Dzieci przychodzą na konsultacje w maseczkach i rękawiczkach oraz pamiętają o zabraniu obuwia zamiennego i pozostawieniu okrycia wierzchniego w szatni.

      W załączeniu przesyłam też:
* szczegółowe procedury, wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed konsultacjami. Zobacz...
*załączniki, które trzeba wypełnić dopiero, przychodząc do szkoły na konsultacje. Pobierz...

Z poważaniem
Barbar Korol-Adamczyk- Dyrektor szkoły
_________________________________________________
KOMUNIKAT DYREKTORA ws. KONSULTACJI dla uczniów kl. 8
z 25 maja 2020r.

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
    W związku z Rozporządzeniem MEN od 25 maja istnieje możliwość organizacji konsultacji dla uczniów klas 8 na terenie szkoły w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. Przede wszystkim konsultacje będą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem, a także pozostałych.
      Na podstawie zgłoszeń przygotowany został harmonogram konsultacji –w załączeniu poniżej.


  W czasie konsultacji należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń GIS i procedur zamieszczonych poniżej w komunikacie z 20 maja 2020r. 
   Uczeń, przychodząc do szkoły na konsultacje, przy wejściu do szkoły przekazuje załączniki, wypełnione przez Rodziców. 
    Dzieci przychodzą na konsultacje w maseczkach i rękawiczkach oraz pamiętają o zabraniu obuwia zamiennego i pozostawieniu okrycia wierzchniego w szatni.
Z poważaniem
Barbar Korol-Adamczyk- Dyrektor szkoły
_________________________________________________
Kolejność działań w związku z konsultacjami dla uczniów klasy 8

 1. Proszę przeczytać komunikat dyrektora nt. konsultacji ze strony szkoły: proszę przeczytać wytyczne GIS i Procedury konsultacji - warunki organizacji i zasady bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. Proszę zgłosić ucznia do nauczyciela na konsultację (można podać potrzebę np. poprawa ocen), poprzez email ze strony EDUPAGE lub poprzez classroom do poniedziałku 24 maja.
 3. Proszę zapoznać się z harmonogramem, który opracują nauczyciele i będzie dostępny na stronie szkoły w poniedziałek po południu.
 4. Po zapoznaniu się z harmonogramem ,zgodnie z podanymi tam godzinami, proszę wydrukować i uzupełnić -załączniki nr 1 i 3.
 5. Uczeń zgłasza się do szkoły z materiałami na konsultacje i z uzupełnionymi załącznikami 1 i 3.

Z poważaniem Barbara Korol-Adamczyk
Dyrektor PSP w Rzezawie
_________________________________________________
KOMUNIKAT DYREKTORA ws. KONSULTACJI dla uczniów kl. 8
z 20 maja 2020r.
     Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
   W związku z Rozporządzeniem MEN od 25 maja istnieje możliwość organizacji konsultacji dla uczniów klas 8 na terenie szkoły w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. Przede wszystkim konsultacje będą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem, a także pozostałych. Konsultacje nie są obowiązkowe, są formą wsparcia przed zbliżającym się egzaminem ósmoklaststy, a także poprawy ocen z przedmiotów. Udział w konsultacjach nie zwalnia uczniów z obowiązkowego uczestnictwa w zdalnym nauczaniu.
    Konsultacje będą się odbywać na podstawie zgłoszeń uczniów - w związku z tym prosimy uczniów o zgłaszanie poprzez email do konkretnych nauczycieli deklaracji uczestniczenia w konsultacjach z tego przedmiotu – do poniedziałku 25 maja 2020r. do godz. 15.00.
     Na tej podstawie opracujemy harmonogram, który zostanie opublikowany
na stronie internetowej szkoły.
  Konsultacje mogą mieć charakter grupowy z zachowaniem zasad GIS - zamieszczonych poniżej.
                            Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół
      
    W załączeniu przesyłam też:
* szczegółowe procedury, wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed konsultacjami. Zobacz...
*załączniki, które trzeba wypełnić, przychodząc do szkoły na konsultacje. Zobacz...

Z poważaniem
Barbar Korol-Adamczyk - Dyrektor szkoły

___________________________________________
Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzezawie przenosi się do GSuite!

   Z przyjemnością informuję, że od bieżącego tygodnia nasza szkoła przenosi zdalne nauczanie na nową, bezpieczną platformę GSuite.
  Dzięki GSuite uzyskamy korzyści z solidnego i innowacyjnego zestawu różnych funkcji, możliwości dostępu do poczty e-mail i usług kalendarza z dowolnego komputera i urządzenia mobilnego podłączonego do Internetu, o znacznie większej pojemności pamięci masowej oraz wielu narzędzi wykorzystywanych do tej pory do pracy z Uczniami skupionych w jednym miejscu.
   Co najważniejsze - dzięki GSuite będziemy mogli pracować z dziećmi na żywo w sposób bezpieczny i zgodny z zaleceniami RODO.
   Praca z uczniami na tej platformie daje możliwość oceny na żywo prac pisemnych, poprawy ocen i sprawdzania ustnie na żywo wiedzy ucznia.
   Jednocześnie pragnę uspokoić - nie rezygnujemy z dotychczasowych sposobów pracy i komunikacji. Ostateczne przejście na nową platformę odbywać się będzie płynnie. Zapewne potrzeba czasu, aby w pełni wykorzystywać możliwości GSuit. Tak więc, na razie nadal nauczyciele będą zamieszczać na EduPage informacje o tematyce lekcji i narzędziach wykorzystywanych np. epodręczniki.pl, GSuite. Uczeń będzie musiał tylko zalogować się do pracy na lekcji w odpowiednim miejscu.
    Chcę podkreślić, że klasy edukacji wczesnoszkolnej nadal będą głównie korzystać z EduPage, gdyż tu dzieci potrzebują największego wsparcia ze strony rodziców.
   Uczniowie klas 4-8 powoli będą wdrażani do pracy na GSuite, bo radzą sobie samodzielnie z logowaniem do kont i obsługą poczty.
Wszystko to nastąpi w porozumieniu z uczącymi i wychowawcami.
     Wraz z niniejszym powiadomieniem otrzymacie Państwo dane do logowania się na nowej platformie dla Państwa dziecka oraz instrukcje, które przydadzą się podczas zakładania konta, logowania i korzystania.
                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                  Dyrektor Szkoły
Barbara Korol-Adamczyk
_____________________________________________
 Komunikat Dyrektora z 27 kwietnia 2020r.
   Dyrektor PSP w Rzezawie informuje, że na podstawie ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kształcenie na odległość zostaje przedłużone do 24 maja 2020 r.
_____________________________________________
Komunikat Dyrektora dla uczniów klas 8 z 27 kwietnia 2020r.
Na podstawie pisma z MEN z dnia 25 kwietnia 2020r. Dyrektor PSP w Rzezawie informuje ,że zgodnie z nowym harmonogramem egzaminów:
Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa: od 16 do 18 czerwca.
Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca.
Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia – zatem proszę o uwzględnienie tego terminu w planach, gdyż wg obowiązujących przepisów zaświadczenie i kopie należy odebrać osobiście, potwierdzając podpisem, a dokument ten jest niezbędny w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
W związku z powyższym proszę Rodziców uczniów o dopilnowanie i motywowanie uczniów do systematycznej pracy i nauki na zasadach zdalnego nauczania oraz współpracy z nauczycielami.
Uczniów proszę o sumienny, aktywny i systematyczny udział w lekcjach, współpracę z nauczycielami, których uwaga i zaangażowanie jest w szczególny sposób skupiona na Waszej klasie.
W przypadku pojawienia się nowych wiadomości, niezwłocznie przekażę informację.
Życzę zdrowia i spokoju. Z wyrazami sympatii
Barbara Korol-Adamczyk
dyrektor PSP w Rzezawie
________________________________________________
Rzezawa, 27.04.2020 r.
Drodzy Rodzice!
   Troska o wzajemne zrozumienie i dobre relacje na płaszczyźnie szkoła – dom, skłoniła mnie do napisania tego listu.
   W poczuciu odpowiedzialności za jakość nauczania i z myślą o naszych Uczniach nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem naszych działań. Do obecnej sytuacji nikt nas nauczycieli nie przygotowywał, nie było wsparcia w postaci odpowiedniego sprzętu, Internetu, narzędzi, szkoleń, systemów, platform itp.
   Muszę tu przypomnieć, że dzieci uczą się wg. planu lekcji sprzed zawieszenia zajęć, czyli zgodnie z planem lekcji z II półrocza, który jest dostępny w EduPage. Dodatkowo w przypadku zajęć na żywo nauczyciele uzgadniali z uczniami dokładną godzinę spotkania, gdyż mieliśmy sygnały, że z jednego komputera może w domu korzystać więcej uczniów. Czytaj całość....
 ________________________________________________
Informacja
    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła e-learnigowy kurs dla dzieci i młodzieży dotyczący bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy”, który może być wykorzystany podczas zdalnej pracy z uczniami. Czytaj więcej...

Kurs jest dostępny na stronie internetowej Kasy pod adresem: https://prewencja.krus.gov.pl/
_________________________________________________

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z 3 KWIETNIA 2020r.
Dotyczy klasy 8
   W związku z przedłużającą się sytuacją realizowania obowiązku nauki w domach uczniów i potrzebą kontaktu z rodzicami uczniów między innymi w celu poinformowania o postępach w nauce i innych ważnych informacjach dotyczących realizacji obowiązku szkolnego, rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, dyrektor PSP w Rzezawie prosi o przesłanie państwa adresu e-mail na adres:  rodzice8klasa@gmail.com
    Adresy te, będą wykorzystywane przez dyrektora szkoły i wychowawcę, bądź uczących nauczycieli w celu przekazywania ważnych informacji wymagających indywidualnego potwierdzenia z państwa strony.
Dziękuję za zrozumienie sytuacji.
Barbara Korol-Adamczyk dyrektor szkoły
_________________________________________________

Komunikat Dyrektora szkoły z 28 marca 2020r. w sprawie próbnego egzaminu klasy 8

Drodzy Uczniowie klas 8! Szanowni Rodzice!
Od poniedziałku do środy uczniowie klasy 8, których rodzice zdeklarowali chęć udziału w próbnym egzaminie, przystąpią do niego wg poniższego harmonogramu:
Zgodnie z Informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020r. w sprawie przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty informuję, że:
1) 30 marca - język polski: 120 minut czas podstawowy, a uczniowie z dostosowaniami warunków (tak, jak na egzaminie próbnym w szkole w listopadzie) do 180 minut
2) 31 marca -matematyka: 100 minut czas podstawowy, a uczniowie z dostosowaniami warunków (tak, jak na egzaminie próbnym w szkole w listopadzie) do 150 minut
3) 1 kwietnia -język obcy – język angielski: 90 minut czas podstawowy, a uczniowie z dostosowaniami warunków (tak, jak na egzaminie próbnym w szkole w listopadzie)  do 135 minut
Podpowiadam, że każdy arkusz egzaminacyjny to około 20 stron.
Przypominamy, że uczniom jest potrzebny na każdy dzień: czarny długopis, a na matematykę dodatkowo linijka. Wszystkie rysunki wykonują uczniowie długopisem. Przypominamy o starannym zamalowywaniu pól z odpowiedziami zgodnie z instrukcją.
Pozostałe informacje i warunki, w których uczniowie powinni pisać egzamin oraz dalsze sposoby postępowania - zgodnie z Informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020r., który jest w moim komunikacie z 26 III na stronie internetowej szkoły.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią oraz zapoznanie się z zalecanymi materiałami na stronie CKE.
Prace należy zeskanować (nie fotografować) i przesłać w danym dniu egzaminu do 17.00 Podaję adresy e-mail do nauczycieli, którym należy przesłać prace:
j.polski: polegzrzezawa@gmail.com
matematyka: dziennik.matematyka@gmail.com
j. angielski wg grupy: wojtaewaszek@gmail.com, ela.egzamin1@gmail.com
Od 8 kwietnia będą dostępne odpowiedzi zadań zamkniętych, które uczniowie będą mogli sami sprawdzić.
Prace otwarte i arkusze będą omawiane w szkole po powrocie 15 kwietnia, a w przypadku przedłużenia zdalnego nauczania w formie i o czasie ustalonym przez nauczyciela z uczniami m.in. na Zoom-ie.

Uczniowie, którzy nie przystąpią do egzaminu, codziennie zgodnie z planem egzaminu 90 minut pracują z dowolnym materiałem powtórkowym, utrwalając wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu egzaminacyjnego.

W przypadku pojawienia się nowych informacji, powiadomię niezwłocznie.
Życzymy powodzenia. Barbara Korol-Adamczyk
_________________________________________________

Komunikat nr 2 Dyrektora z 26 marca 2020r.
Uwaga! Dotyczy próbnego egzaminu uczniów klas 8
Kochani Uczniowie klasy ósmej ! Szanowni Rodzice !
Przekazuję informację MEN na temat próbnego egzaminu. Proszę o kontakt i wyrażenie decyzji w formie e-mail do wychowawcy na jego e-mail służbowy. Koniecznie do jutra do godziny 9.00
W przypadku pozyskania nowych informacji zostanie zamieszczony nowy komunikat.

Serdecznie pozdrawiam
Barbara Korol-Adamczyk- dyrektor PSP w Rzezawie
_________________________________________________

Komunikat Dyrektora z 26 marca 2020r.
Kochani Uczniowie! Szanowni Rodzice!
W odpowiedzi na różne zgłaszane przez szkoły problemy MEN przygotowało PORADNIK KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
Zawiera on wskazówki i przydatne praktyczne informacje np. adresy linków, stron pomocnych w realizacji zadania kształcenia na odległość. Są tam cenne porady dla rodziców uczniów klas młodszych, uczniów, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne.
Kilka stron 29-31 przeznaczonych jest dla uczniów klas 8. m. in na temat próbnego sprawdzianu. W tym temacie, jak tylko ukażą się informacje, bezzwłocznie przekażę zainteresowanym poprzez wychowawcę i/lub uczących przedmioty egzaminacyjne.
Życzę wszystkim zdrowia i pozostaję w nadziei na szybkie, szczęśliwe spotkanie w murach szkoły.

Serdecznie pozdrawiam
Barbara Korol-Adamczyk - dyrektor PSP w Rzezawie
_________________________________________________

Komunikat Dyrektora z 25 marca 2020r.
Kochani Uczniowie! Szanowni Rodzice!
W związku z tym, że na dzień dzisiejszy platforma e-podręczniki udostępniona przez MENziała z przestojami, są problemy z logowaniem, materiały będziemy zamieszczali na stronie Edupage, z którą uczymy się już od pewnego czasu.
Tam, tak jak do tej pory, nauczyciele będą umieszczać lekcje lub linki do stron, bądź podręczników czy innych źródeł.
Przepraszamy za utrudnienia, lecz nie mamy wpływu na tę sytuację.
Będziemy na bieżąco monitorować sprawność platformy epodręczniki i informować uczniów oraz Państwa o ewentualnych zmianach w sprawie sposobu kształcenia na odległość. Dziękujemy za elastyczność.
Kontakt i informacje tak, jak dotychczas przede wszystkim poprzez e-maile z wychowawcami.
Serdecznie dziękuję wszystkim za dotychczasową pomoc, współpracę, zrozumienie i cierpliwość.
Życzę wszystkim zdrowia i pozostaję w nadziei na szybkie ,szczęśliwe spotkanie w murach szkoły.

Serdecznie pozdrawiam
Barbara Korol-Adamczyk- dyrektor PSP w Rzezawie
_________________________________________________

Komunikat Dyrektora z 24 marca 2020r.
Kochani Uczniowie! Do tej pory wykorzystywaliśmy tylko EduPage. Od jutra będziemy wykorzystywać narzędzie przygotowane i zalecone przez MEN – epodręczniki, dlatego na Wasze adresy mailowe wychowawcy wysłali loginy i hasła do platformy epodręczniki.pl. Proszę byście się zalogowali na tej platformie.
Od 25 marca 2020r. zajęcia zdalne są obowiązkowe i nauczyciele będą udostępniać Wam linki z materiałami na skrzynki mailowe. Nauczyciele będą sprawdzać Waszą aktywność i obecność, docelowo będą również oceniać Waszą pracę na zajęciach.
Zaglądajcie również na stronę Edupage, gdyż tam mogą się pojawiać materiały np. od nauczycieli języka angielskiego lub niemieckiego.
Szanowni Rodzice! Od 25 marca zajęcia będą obowiązkowe, odbywać się będą według obowiązującego planu lekcji, tzn. będą spływały materiały od nauczycieli, z którymi uczniowie mieliście do tej pory lekcje w danym dniu tygodnia.
Ważne jest, aby dzieci zalogowały się i logowały na przygotowanej i zaleconej przez MEN platformie epodręczniki, gdyż jak czytamy w piśmie MEN: „udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie”.
Proszę próbować zalogować się i korzystać zgodnie z zaleceniami nauczycieli i w ramach samodoskonalenia uczniów.
Prosimy o wyrozumiałość i pomoc dzieciom. Zarówno dla uczniów ,jak i dla nas nauczycieli jak tez dla Państwa, ta sytuacja jest nowa. Wszyscy uczymy się wykorzystywać te narzędzia internetowe, stale myślimy, jak usprawnić i udoskonalić to zdalne nauczanie na odległość. Potrzeba czasu i cierpliwości. Wdrażany system nie zawsze działa, tak jak byśmy sobie tego życzyli.
Informacje, jak też pomoc w razie problemów - proszę o kontakty mailowe przede wszystkim z wychowawcami.
Serdecznie dziękuję wszystkim za dotychczasową pomoc, współpracę, zrozumienie i  cierpliwość.
Wierzę, że wzajemna życzliwość, pomoc i cierpliwość pozwoli nam właściwie wykorzystać ten czas, łączy nas wspólny cel – dobro dzieci.
Życzę wszystkim zdrowia i pozostaję w nadziei na szybkie, szczęśliwe spotkanie w murach szkoły.
                                                                                          
                                                                                   Serdecznie pozdrawiam
                                                                    Barbara Korol-Adamczyk- dyrektor PSP w Rzezawie
_________________________________________________

Komunikat dla uczniów i rodziców!
  MEN uruchomiło platformę do zdalnej nauki: epodręczniki.pl. Aby umożliwić dzieciom korzystanie z platformy konieczne jest zalogowanie przy pomocy specjalnego loginu i hasła. Dane te otrzymacie Państwo mailami  od wychowawcy klasy. Należy uważnie czytać polecenia logowania, a w razie trudności skorzystać z pomocy ukrytej w linkach pod ikoną pytajnika w prawym dolnym rogu.

_________________________________________________

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!
Już od poniedziałku staraliśmy się uruchomić platformę do zdalnego nauczania.
Po kliknięciu niżej zamieszczonego linka zostaniecie przekierowani na stronę logowania Edupage.
W zakładce nauczyciele znajdziecie informacje o możliwości uczenia się w domu.
Do portalu należy się zalogować za pomocą otrzymanego mailem loginu i hasła.
W razie problemów z logowaniem proszę kontaktować się z wychowawcą.
Zadbajcie o bezpieczeństwo w sieci i o higienę pracy z komputerem.

Link przekierowania na stronę logowania Edupage

Na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje są publikowane materiały do samodzielnego opracowania.
Uczniów klas ósmych zapraszamy do pracy z arkuszami egzaminacyjnymi na stronie :

Informacje dotyczące nauki w okresie zawieszenia zajęć, przekazane przez nauczycieli dla poszczególnych klas:

edukacja wczesnoszkolna klasy I - III. Zobacz....
język polski klasa IV, VI a i VII a, b
Klasa IV - przypominam o zbliżającym się terminie omawiania lektury "Nazywam się Jan Paweł II"
Życzę przyjemnego czytania. Życzę przyjemnej i twórczej pracy, pani Zosia Łęczek
Klasa VI a - Zobacz...
Klasa VII a, b - Zobacz...
język polski klasa VIII
 - 16 marca. Zobacz...
  - 17 marca. Zobacz...
  - 18 marca . Zobacz... , Zobacz 1, Zobacz 2, Zobacz 3
historia klasy IV - VIII. Zobacz...
   - Przypominam wszystkim uczniom klas V - VIII o zblizających się eliminacjach do
    XVIII Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie. W załączniku przesyłam materiały
        Materiały do eliminacji
       Materiały do rozgrywek finałowych
geografia klasy V - VIII. Zobacz...
biologia klasy V i VI a,b. Zobacz...
przyroda klasa IV a,b. Zobacz..... Karta pracy przyroda klasa IV
matematyka klasy VI - VII.
Klasa VI a, b
- Liczby dodatnie i liczby ujemne; zadania 1 - 8 strona 60 -61. Zobacz...
- Dodawanie liczb całkowitych - przypomnienie z klasy V; zadania 1- 7 strona 62 - 63. Zobacz...
- Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych - przypomnienie z klasy V; zadania 1- 8 strona 64 - 65.
    Zobacz...
Klasa VII a,b
- Powtarzać wiadomości z działu "Równania". Zadania w załącznikach:
   str.136 -137 zadania 8 - 12 oraz zadanie 1. Zobacz....
   str.141 zadania 2 - 8. Zobacz....
   str.147 zadania 12 - 15. Zobacz....
   str.148 zadania 16 - 18. Zobacz....
   str.151 zadania 5 - 8. Zobacz....
chemia klasa 7 i 8. Zobacz..
fizyka klasa 7 i 8. Zobacz...
wychowanie fizyczne klasy V - VIII. Zobacz...
język angielski klasa VIII - zalecamy rozwiązywanie zadań w Repetytorium Ósmoklasisty (co najmniej trzy kolejne rozdziały). Dodatkowo proponujemy rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych dostępnych na stronach internetowych.
język angielski klasy III, IV, VII i VIII prowadzone przez panią Ewę Wojtaszek. Zobacz...
język angielski klasy prowadzone przez panią Elżbietę Ziębę:
  - klasa V. Zobacz...
  - klasa VI a i b. Zobacz...
 - klasa VIII. Zobacz...
język niemiecki klasa 8 grupa pana Daniela Hebdy. Zobacz 1..., Zobacz 2.....
technika - przypominam uczniom klasy 4a i 4b o rozwiązywaniu testów na kartę rowerową, które znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły, w zakładce Karta Rowerowa.
plastyka - przypominam osobom chętnym do wykonania pracy plastycznej na XXI Gminny Konkurs Plastyczny, którego mottem przewodnim są słowa Jana Pawła II:,, Jest bowiem w młodych ludziach olbrzymi potencjał dobra i twórczych możliwości". Czas oddawania prac plastycznych zostanie wydłużony.
_________________________________________________________________________
 
             

Komunikat

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

 1. zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
 2. polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.
Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik

 
Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


Jednocześnie apelujemy do Państwa o bieżące sprawdzanie komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN
 
 
           


 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego