PSP Rzezawa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

                
_________________________________________________

                         Witamy wszystkich na stronie internetowej
      Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie.
Strona ta została stworzona, aby zaprezentować naszą szkołę. 
Wszystkich odwiedzających zapraszamy do działów tematycznych. 
Opisujemy imprezy odbywające się na terenie naszej szkoły, prezentujemy 
uczestników zajęć pozaszkolnych, zwycięzców i laureatów konkursów.
_________________________________________________

Komunikat Dyrektora szkoły z 28 marca 2020r. w sprawie próbnego egzaminu klasy 8

Drodzy Uczniowie klas 8! Szanowni Rodzice!
Od poniedziałku do środy uczniowie klasy 8, których rodzice zdeklarowali chęć udziału w próbnym egzaminie, przystąpią do niego wg poniższego harmonogramu:
Zgodnie z Informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020r. w sprawie przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty informuję, że:
1) 30 marca - język polski: 120 minut czas podstawowy, a uczniowie z dostosowaniami warunków (tak, jak na egzaminie próbnym w szkole w listopadzie) do 180 minut
2) 31 marca -matematyka: 100 minut czas podstawowy, a uczniowie z dostosowaniami warunków (tak, jak na egzaminie próbnym w szkole w listopadzie) do 150 minut
3) 1 kwietnia -język obcy – język angielski: 90 minut czas podstawowy, a uczniowie z dostosowaniami warunków (tak, jak na egzaminie próbnym w szkole w listopadzie)  do 135 minut
Podpowiadam, że każdy arkusz egzaminacyjny to około 20 stron.
Przypominamy, że uczniom jest potrzebny na każdy dzień: czarny długopis, a na matematykę dodatkowo linijka. Wszystkie rysunki wykonują uczniowie długopisem. Przypominamy o starannym zamalowywaniu pól z odpowiedziami zgodnie z instrukcją.
Pozostałe informacje i warunki, w których uczniowie powinni pisać egzamin oraz dalsze sposoby postępowania - zgodnie z Informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020r., który jest w moim komunikacie z 26 III na stronie internetowej szkoły.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią oraz zapoznanie się z zalecanymi materiałami na stronie CKE.
Prace należy zeskanować (nie fotografować) i przesłać w danym dniu egzaminu do 17.00 Podaję adresy e-mail do nauczycieli, którym należy przesłać prace:
j.polski: polegzrzezawa@gmail.com
matematyka: dziennik.matematyka@gmail.com
j. angielski wg grupy: wojtaewaszek@gmail.com, ela.egzamin1@gmail.com
Od 8 kwietnia będą dostępne odpowiedzi zadań zamkniętych, które uczniowie będą mogli sami sprawdzić.
Prace otwarte i arkusze będą omawiane w szkole po powrocie 15 kwietnia, a w przypadku przedłużenia zdalnego nauczania w formie i o czasie ustalonym przez nauczyciela z uczniami m.in. na Zoom-ie.

Uczniowie, którzy nie przystąpią do egzaminu, codziennie zgodnie z planem egzaminu 90 minut pracują z dowolnym materiałem powtórkowym, utrwalając wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu egzaminacyjnego.

W przypadku pojawienia się nowych informacji, powiadomię niezwłocznie.
Życzymy powodzenia. Barbara Korol-Adamczyk
_________________________________________________

Komunikat nr 2 Dyrektora z 26 marca 2020r.
Uwaga! Dotyczy próbnego egzaminu uczniów klas 8
Kochani Uczniowie klasy ósmej ! Szanowni Rodzice !
Przekazuję informację MEN na temat próbnego egzaminu. Proszę o kontakt i wyrażenie decyzji w formie e-mail do wychowawcy na jego e-mail służbowy. Koniecznie do jutra do godziny 9.00
W przypadku pozyskania nowych informacji zostanie zamieszczony nowy komunikat.

Serdecznie pozdrawiam
Barbara Korol-Adamczyk- dyrektor PSP w Rzezawie
_________________________________________________

Komunikat Dyrektora z 26 marca 2020r.
Kochani Uczniowie! Szanowni Rodzice!
W odpowiedzi na różne zgłaszane przez szkoły problemy MEN przygotowało PORADNIK KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
Zawiera on wskazówki i przydatne praktyczne informacje np. adresy linków, stron pomocnych w realizacji zadania kształcenia na odległość. Są tam cenne porady dla rodziców uczniów klas młodszych, uczniów, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne.
Kilka stron 29-31 przeznaczonych jest dla uczniów klas 8. m. in na temat próbnego sprawdzianu. W tym temacie, jak tylko ukażą się informacje, bezzwłocznie przekażę zainteresowanym poprzez wychowawcę i/lub uczących przedmioty egzaminacyjne.
Życzę wszystkim zdrowia i pozostaję w nadziei na szybkie, szczęśliwe spotkanie w murach szkoły.

Serdecznie pozdrawiam
Barbara Korol-Adamczyk - dyrektor PSP w Rzezawie
_________________________________________________

Komunikat Dyrektora z 25 marca 2020r.
Kochani Uczniowie! Szanowni Rodzice!
W związku z tym, że na dzień dzisiejszy platforma e-podręczniki udostępniona przez MENziała z przestojami, są problemy z logowaniem, materiały będziemy zamieszczali na stronie Edupage, z którą uczymy się już od pewnego czasu.
Tam, tak jak do tej pory, nauczyciele będą umieszczać lekcje lub linki do stron, bądź podręczników czy innych źródeł.
Przepraszamy za utrudnienia, lecz nie mamy wpływu na tę sytuację.
Będziemy na bieżąco monitorować sprawność platformy epodręczniki i informować uczniów oraz Państwa o ewentualnych zmianach w sprawie sposobu kształcenia na odległość. Dziękujemy za elastyczność.
Kontakt i informacje tak, jak dotychczas przede wszystkim poprzez e-maile z wychowawcami.
Serdecznie dziękuję wszystkim za dotychczasową pomoc, współpracę, zrozumienie i cierpliwość.
Życzę wszystkim zdrowia i pozostaję w nadziei na szybkie ,szczęśliwe spotkanie w murach szkoły.

Serdecznie pozdrawiam
Barbara Korol-Adamczyk- dyrektor PSP w Rzezawie
_________________________________________________

Komunikat Dyrektora z 24 marca 2020r.
Kochani Uczniowie! Do tej pory wykorzystywaliśmy tylko EduPage. Od jutra będziemy wykorzystywać narzędzie przygotowane i zalecone przez MEN – epodręczniki, dlatego na Wasze adresy mailowe wychowawcy wysłali loginy i hasła do platformy epodręczniki.pl. Proszę byście się zalogowali na tej platformie.
Od 25 marca 2020r. zajęcia zdalne są obowiązkowe i nauczyciele będą udostępniać Wam linki z materiałami na skrzynki mailowe. Nauczyciele będą sprawdzać Waszą aktywność i obecność, docelowo będą również oceniać Waszą pracę na zajęciach.
Zaglądajcie również na stronę Edupage, gdyż tam mogą się pojawiać materiały np. od nauczycieli języka angielskiego lub niemieckiego.
Szanowni Rodzice! Od 25 marca zajęcia będą obowiązkowe, odbywać się będą według obowiązującego planu lekcji, tzn. będą spływały materiały od nauczycieli, z którymi uczniowie mieliście do tej pory lekcje w danym dniu tygodnia.
Ważne jest, aby dzieci zalogowały się i logowały na przygotowanej i zaleconej przez MEN platformie epodręczniki, gdyż jak czytamy w piśmie MEN: „udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie”.
Proszę próbować zalogować się i korzystać zgodnie z zaleceniami nauczycieli i w ramach samodoskonalenia uczniów.
Prosimy o wyrozumiałość i pomoc dzieciom. Zarówno dla uczniów ,jak i dla nas nauczycieli jak tez dla Państwa, ta sytuacja jest nowa. Wszyscy uczymy się wykorzystywać te narzędzia internetowe, stale myślimy, jak usprawnić i udoskonalić to zdalne nauczanie na odległość. Potrzeba czasu i cierpliwości. Wdrażany system nie zawsze działa, tak jak byśmy sobie tego życzyli.
Informacje, jak też pomoc w razie problemów - proszę o kontakty mailowe przede wszystkim z wychowawcami.
Serdecznie dziękuję wszystkim za dotychczasową pomoc, współpracę, zrozumienie i  cierpliwość.
Wierzę, że wzajemna życzliwość, pomoc i cierpliwość pozwoli nam właściwie wykorzystać ten czas, łączy nas wspólny cel – dobro dzieci.
Życzę wszystkim zdrowia i pozostaję w nadziei na szybkie, szczęśliwe spotkanie w murach szkoły.
                                                                                          
                                                                                   Serdecznie pozdrawiam
                                                                    Barbara Korol-Adamczyk- dyrektor PSP w Rzezawie
_________________________________________________

Komunikat dla uczniów i rodziców!
  MEN uruchomiło platformę do zdalnej nauki: epodręczniki.pl. Aby umożliwić dzieciom korzystanie z platformy konieczne jest zalogowanie przy pomocy specjalnego loginu i hasła. Dane te otrzymacie Państwo mailami  od wychowawcy klasy. Należy uważnie czytać polecenia logowania, a w razie trudności skorzystać z pomocy ukrytej w linkach pod ikoną pytajnika w prawym dolnym rogu.

_________________________________________________

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!
Już od poniedziałku staraliśmy się uruchomić platformę do zdalnego nauczania.
Po kliknięciu niżej zamieszczonego linka zostaniecie przekierowani na stronę logowania Edupage.
W zakładce nauczyciele znajdziecie informacje o możliwości uczenia się w domu.
Do portalu należy się zalogować za pomocą otrzymanego mailem loginu i hasła.
W razie problemów z logowaniem proszę kontaktować się z wychowawcą.
Zadbajcie o bezpieczeństwo w sieci i o higienę pracy z komputerem.

Link przekierowania na stronę logowania Edupage

Na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje są publikowane materiały do samodzielnego opracowania.
Uczniów klas ósmych zapraszamy do pracy z arkuszami egzaminacyjnymi na stronie :

Informacje dotyczące nauki w okresie zawieszenia zajęć, przekazane przez nauczycieli dla poszczególnych klas:

edukacja wczesnoszkolna klasy I - III. Zobacz....
język polski klasa IV, VI a i VII a, b
Klasa IV - przypominam o zbliżającym się terminie omawiania lektury "Nazywam się Jan Paweł II"
Życzę przyjemnego czytania. Życzę przyjemnej i twórczej pracy, pani Zosia Łęczek
Klasa VI a - Zobacz...
Klasa VII a, b - Zobacz...
język polski klasa VIII
 - 16 marca. Zobacz...
  - 17 marca. Zobacz...
  - 18 marca . Zobacz... , Zobacz 1, Zobacz 2, Zobacz 3
historia klasy IV - VIII. Zobacz...
   - Przypominam wszystkim uczniom klas V - VIII o zblizających się eliminacjach do
    XVIII Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie. W załączniku przesyłam materiały
        Materiały do eliminacji
       Materiały do rozgrywek finałowych
geografia klasy V - VIII. Zobacz...
biologia klasy V i VI a,b. Zobacz...
przyroda klasa IV a,b. Zobacz..... Karta pracy przyroda klasa IV
matematyka klasy VI - VII.
Klasa VI a, b
- Liczby dodatnie i liczby ujemne; zadania 1 - 8 strona 60 -61. Zobacz...
- Dodawanie liczb całkowitych - przypomnienie z klasy V; zadania 1- 7 strona 62 - 63. Zobacz...
- Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych - przypomnienie z klasy V; zadania 1- 8 strona 64 - 65.
    Zobacz...
Klasa VII a,b
- Powtarzać wiadomości z działu "Równania". Zadania w załącznikach:
   str.136 -137 zadania 8 - 12 oraz zadanie 1. Zobacz....
   str.141 zadania 2 - 8. Zobacz....
   str.147 zadania 12 - 15. Zobacz....
   str.148 zadania 16 - 18. Zobacz....
   str.151 zadania 5 - 8. Zobacz....
chemia klasa 7 i 8. Zobacz..
fizyka klasa 7 i 8. Zobacz...
wychowanie fizyczne klasy V - VIII. Zobacz...
język angielski klasa VIII - zalecamy rozwiązywanie zadań w Repetytorium Ósmoklasisty (co najmniej trzy kolejne rozdziały). Dodatkowo proponujemy rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych dostępnych na stronach internetowych.
język angielski klasy III, IV, VII i VIII prowadzone przez panią Ewę Wojtaszek. Zobacz...
język angielski klasy prowadzone przez panią Elżbietę Ziębę:
  - klasa V. Zobacz...
  - klasa VI a i b. Zobacz...
 - klasa VIII. Zobacz...
język niemiecki klasa 8 grupa pana Daniela Hebdy. Zobacz 1..., Zobacz 2.....
technika - przypominam uczniom klasy 4a i 4b o rozwiązywaniu testów na kartę rowerową, które znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły, w zakładce Karta Rowerowa.
plastyka - przypominam osobom chętnym do wykonania pracy plastycznej na XXI Gminny Konkurs Plastyczny, którego mottem przewodnim są słowa Jana Pawła II:,, Jest bowiem w młodych ludziach olbrzymi potencjał dobra i twórczych możliwości". Czas oddawania prac plastycznych zostanie wydłużony.
_________________________________________________________________________
 
             

Komunikat

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

  1. zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
  2. polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.
Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik

 
Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


Jednocześnie apelujemy do Państwa o bieżące sprawdzanie komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN
 
 
           


 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego